Marxilainen Työväenliitto – Vappujulistus 2023

Työläiset, työttömät, nuoret, eläkeläiset!

Tänä vuonna joudumme viettämään tätä työväenjuhlaa täysin erilaisessa Suomessa kuin aikaisemmin. Suomi on työnnetty syvään Nato -aittaukseen nopealla aikataululla. Kansan mielipiteeseen on onnistuttu vaikuttamaan uskomattomalla Venäjä -pelottelulla, räikeällä sotapropagandaalla ja raadollisella valehtelulla muutaman kuukauden sisällä. Syy ryntäykseen Naton syliin ei ollut, pelko siitä, että Putin saattaa miehittää maamme. Syy hoppuun johtui suomalaisen eliitin hädästä, että kansan mielipide voi tällä kertaa muuttua kielteiseksi Natolle vielä nopeammin kuin se kääntyi Naton puolelle.

Sen vuoksi Nato -jäsenyys ei alitettu oletetun kansanääneksyksen tulokseen. Toinen syy on Naton hätiköinti eskaloida Ukrainan sota pohjoiseen sen jälkeen kun imperialismin provokaatiot Ukrainassa kokevat hirvittäviä tappioita. Kuten MTL:n 10. järjestökokous toteaa ”Yli 20 vuotta ennen Nato-jäsenyyttä Suomi lähti amerikkalaisten mukaan sotimaan Afganistanissa. Nyt yhteistyöprojektit liittouman kanssa kiihtyvät ja monikertaistuvat. Suomalaisia lentäjiä koulutetaan suojelemaan lentokenttiä maan ulkopuolella, esim. Baltiassa. Hävittäjät velvoitetasn kuljettamaan jopa ydinaseita ja tarvittaessa myös käyttämään niitä, sitten kun tulee käsky Pentagonilta”.

Aikamme on jyrkän polarisaation ja vastakkainasettelun aikaa. Neutraalius niin kotimaan- kuin ulkopolitiikassa on kuollut kirjain. Valtapuolueet äärioikeistosta ns. vasemmistoon asti ovat kaikki ottaneet kantaa Naton ja sen sotaisan politiikan puolesta. Toinen maailmansota päättyi uuteen tasapainotilanteeseen ja maailman järjestykseen, jonka takeena toimi Jaltan ja Bretton Woodsin sopimukset. Kyseinen viitekehys on nyt räjäytetty ilmaan ja uutta järjestystä haetaan suursodan kautta. Näin otaksutaan, että sodan voittajat pakottaisivat hegemoniansa muille kansoille sekä omalle työväenluokalle. Tällä tavalla toivovat ratkaisua kapitalistisen tuotantotavan kriisille. Kolmannen maailmansodan Armagedon voi kuitenkin eskaloitua ydinsodaksi hävittäen sivilisaation ja ylipäätään koko elämän planeetalta.

Suomen sodanjälkeisessä historiassa nämä olivat ensimmäiset sotavaalit. Nyt Suomi on muodollisestikin Naton jäsen. Keskustelut jäsenmaksuista, sotilaallisista tukikohtien perustamisista ja ennen muuta ydinaseista ovat alkaneet. Edellisen kerran sotavaalit on pidetty keväällä 1945. Silloin toinen historian suursota oli loppunut ja sen jälkeisistä tasapainoista oli sovittu Jaltassa ja Bretton Woodsista. Pian sen jälkeen keväällä 1948 allekirjoitettiin YYA-sopimus, joka takasi suomalaiselle kapitalismille rauhaa itärajoilleen ja mahdollisuuden keskittyä taloutensa kehittämiselle ja kansansa hyvinvoinnille panostamiselle. Suomen eliitin suuntaus Natoa kohti ja sen kanssa tiiviitten poliittisten ja sotilaallisten suhteiden luominen on aloitettu paljon aikaisemmin. Kuten oli ilmaistu, Nato -jäsenyydestä puuttui vain se, että töpseli olisi pistetty seinään. NATO – Suomi on aikaisemmin pitkään kutonut yhteistyöverkkoa USA:n kanssa ennen tätä päivää. Isäntämaasopimus on tehnyt Yhdysvalloista isännän itäisessä Fennoskandiassa.

Suomi on avoimesti sitoutunut Ukrainan sotaan. Rahaa on virrannut niin tukena kuin kasvattamalla omaa sotabudjettia hävittäjähankinnoilla. Sen lisäksi Suomi on lähettänyt, aseita, asejärjestelmiä, ja ”vapaaehtoisia”, ts. palkkasotureita. Käytännössä Suomi on sodassa Venäjän kanssa samalla tavalla kuin Puola tai Baltian maat. Samalla kun Suomi on avokätisen antelias Ukrainalle ja jenkkien sotateollisuudelle, se leikkaa kovalla kädellä sosiaaliturvasta aikana, jolloin työttömyys on lähes 300 000 tasolla, inflaatio on 16 prosenttia elintarvikkeissa. Opetusala kärsii eniten ja terveydenhuolto ohjataan yksityisfirmojen käsiin tai pikemmiin taskuihin.

Toteuttamalla Brezinskin projektia Venäjän hajottamisesta ja sen eri osien siirtolaistamisesta, imperialismi kumoa Jaltan sopimukset. Sanktiot Venäjää vastaan ovat tulleet bumerangina takaisin Eurooppaan. Kun on lyöty jenkkien pahin kilpailija, eurooppalainen pääoma imperialismin on käytännössä kumonnut Bretton Woodsin sopimukset, jotka osittain olivat joka tapauksessa toimineet ontuvati vuodesta 1971 asti. Toisaalta BRICS -maiden projektit moninapaisesta maailmasta ja uudesta valuuttavarannosta on yhtä huono dystopia. Se nimittäin levittää hämäystä siitä, että kapitalismi voitaisiin pelastaa jos välistä hävittäisi amerikkalainen imperialistinen hegemonia.

Luokkapolarisaatio Ukrainassa, Venäjällä, lännessä Suomi mukaan lukien, toisinsanoen luokkataistelu globaalitasolla on se perusdynamiikka, joka mobilisoi historian yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutoksen eikä konfliktien eri osapuolien erilliset intressit. Vallankumouksellisen vasemmiston proletariaatin johtavana voimana on tunnustettava tämä tosiasia. Niin kuin aikaisemmin historiassa, myös nyt sota jakaa vasemmistoa. Tämä on hajannuksen ensimmäinen askel. Vasemmiston virhe on ollut se, ettei se lähde liikkeelle proletariaatin itsenäisistä intresseistä, vaan milloin oman isänmaan so. oman porvariston intresseistä.

Esimerkiksi Ukrainan sodassa kriteerinä on se, että kuka ampui ensimmäiset laukkaukset. Näin Vasemmistoliitto päättyy Naton syliin. Yksi toinen osa vasemmistoa vastustaa Naton provosoimaa sotaa tukemalla sokeasti Putinia. Kolmas osa taas haluaa pitää defeatistista kantaa pysymällä osapuolten välimaastossa, ja väittämällä, että kyseessä on konflikti kahden imperialismin välillä; näin ollen sota ei koske proletariaattia, vaan olisi toivottava jos osapuolet häviäisivät molemmmat tai voittaisivat jompikumpi niistä hävittämällä toinen toista. Porvarillinen ideologia on sokeuttanut vasemmistoa laidasta laitaan. Proletariaatti on se itse kolmas osapuoli. Sen terävin ase pitäisi olla marxilainen metodi, analyysi ja johtopäätökset välttämättömyydestä ryhtyä itsenäiseen taistelun kapitalismin kumoamiseksi. yhtyä siis vallankumoukseen.

Marxilaisen Työväenliiton 10. järjestökokous toteaa näin: ‘Palkkasotureiden ”vapaaehtoisten” sijaintia ja niiden määrä on salaiseksi luokiteltu tieto. Ehdottoman salainen on myös suomalaisten Azov-pataljonan alaisina toimivien natsisotureiden määrä. ”Your Finnish Friends” on yhdistys, joka tukee Ukrainassa olevia suomalaisia taistelijoita. Yhdistyksen puheenjohtaja Kasper Kannosto on joutunut puhumaan ”vapaaehtoisten” toiminnasta sen jälkeen kun venäläinen kranaatti oli iskenyt suomalaisten ryhmään lähellä Bahmutia’. On päivän selvä asia, että imperialismi käyttää Ukrainaa paitsi edusmiehenä sodassa, niin myös laboratooriona. Siellä kokeillaan ja koulutetaan nykymaailman modernia fasismia. Niitä voimia tullaan käyttämään eri maiden luokkataistelussa työväenluokkaa vastaan kun tilanne kärjistyy avoimeksi luokkasodaksi. Vihdoin ja viimein myös proletariaatin on hiotaa omat kantansa jja koulutettava joukkonsa vastustaakseen kyseisiä kehityksiä.

  • Sota imperialismin sodalle

  • Tappio Natovoimille Ukrainan sodassa

  • Suomen on erotava Natosta

  • Vihollinen on omassa maassa

  • Ei Naton joukkoja eikä tukikohtia Suomeen

  • Puolustakaa taisteluilla saatuja etuuksiamme

  • Alas imperialismi ja kapitalismi

1.5.2023

This entry was posted in Artikkelit, kotimaa. Bookmark the permalink.