”Nakba” Day must not be forgotten! – 10.5.2016

Once a year, in all the sovereign countries, Independence Day or National Day is celebrated. In the historic region of Palestine – in the Middle East – people commemorates May 15 as the day of the disaster. In 1948, the Palestinian people lost the first parts of their homeland, and the process has continued the same way throughout the whole existence of the State of Israel. Today, the Zionist state has occupied the whole of Palestine.

Lisää …

Posted in Aasia, Articles | Leave a comment

“Nakba”-päivää ei saa unohtaa – 10.5.2016

Kaikissa suvereeneissa maissa juhlitaan kerran vuodessa kansallis- tai itsenäisyyspäivää. Historiallisen Palestiinan alueella, Lähi-idässä, muistetaan 15. toukokuuta katastrofipäivänä. Vuonna 1948 palestiinalaiskansa menetti ensimmäiset alueet kotimaastaan. Sama prosessi on jatkunut koko Israelin valtion olemassaolon ajan. Tänä päivänä sionistinen valtio on miehittänyt koko Palestiinan.

Lisää …

Posted in Aasia, Artikkelit, ulkomaat | Leave a comment

Marxilaisen Työväenliiton VII järjestökokous – SUOMI

1 . SUOMEN TALOUS

1.1. Maailmanlaajuisen ja etenkin eurooppalaisen kapitalismin ongelmat ja kriisit heijastuvat välittömästi
Suomen talouteen. Kasvuennusteita korjataan jatkuvasti alaspäin. Vienti on romahtanut. Suomen Pankin
mukaan, myös tulevina vuosina kasvu jää Suomessa pienemmäksi muuhun Eurooppaan verrattuna.
Bruttokansantuote supistui viime vuonna 0,1 prosenttia. Kuten muuallakin maailmalla käy,
talousnäkymiä rasittaa investointikohteiden puute. Deflaatio on toinen jarruttava tekijä kasvulle. Inflaatio
oli negatiivinen myös vuonna 2015. Tämä on ollut neljäs peräkkäinen taantumavuosi. Kyseessä on
Suomen pisin taantuma sitten toisen maailmansodan. Venäjä‐pakotteiden bumerangi yhdessä kovan
euron ja Nokian poismyynnin kanssa pahentavat kapitalismin systeemikriisiä Suomessa.

Lisää …

Posted in Kannanotot, Teoria | Leave a comment

Marxilaisen Työväenliiton VII järjestökokous – EUROOPPA

Euroopassa taloudellispoliittinen tilanne noudattaa maailmanlaajuisen kapitalismin nykyisen
kriisinvaiheen kaavaa: taantuma, työttömyys, leikkaukset, pakolaisongelma, omien lainalaisuuksien
noudattamatta jättäminen, demokratian kaventaminen, sota ja äärioikeiston nousu. Tämä rummuttaa jo
barbarian rumpuja.

.
1. SCHENGEN

1.1. Schengenin sopimus on Euroopan Unionin peruskivi. Sen tarkoitus on alun perin ollut kumota
Unionin valtioiden sisäiset rajat takaamalla näin vapaan liikkumisen EU:n sisällä. Sopimuksen allekirjoitti
vuonna 1985 viisi jäsenmaata; Saksa, Ranska, Belgia, Hollanti ja Luxemburg. Tänä päivänä
Schengen‐sopimuksen piiriin kuuluu 22 EU‐maata, plus neljä maata, jotka eivät ole Unionin jäseniä;
Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein. Sopimuksen ulkopuolelle on jäänyt Britannia ja Irlanti.
Sopimuksessa ei ole ehtoja maan erottamisesta Schengenistä.

Lisää …

Posted in Kannanotot, Teoria | Leave a comment

Marxilaisen Työväenliiton VII järjestökokous – GEOPOLIITTINEN TILANNE MAAILMALLA

1 . Vanhat tasapainot eri kansallisvaltioiden sekä valtahegemoniaa harjoittavien ja liittolaissuhteiden
välillä ovat siirtymässä historiaan. Luokkataistelu kansainvälisellä tasolla on kyseenalaistamassa vanhoja
ruhtinaita, eri maiden rajoja ja yhteiskunnallisten luokkien herruutta. Kapitalismi potee taloutensa osalta
kriisin aiheuttamia kuolemankouristuksia. Kriisin ratkaisemattomuus yhdessä sen tietoisuuden kanssa,
että orastavan totaaliluhistumisen seuraamuksia täytyy lastata jonkun muun hartioille maksettavaksi,
selittävät sen, miksi tämän päivän poliittiset linjaukset, ennen muuta lännen imperialismin osalta,
muistuttavat jatkuvaa sodankäyntiä ja uusien sotien valmistelua.

Lisää …

Posted in Kannanotot, Teoria | Leave a comment

Marxilaisen Työväenliiton VII järjestökokous – MAAILMANTALOUS

JOHDANTO

Maailman taloudellisen ja poliittisen tilanteen tämän hetken luonteenomaisin
ominaispiirre on epävakaus, turvattomuus, luottamuksen puute ja tähän asti vallitsevien
geopoliittisten tasapainojen sirpaloituminen. Talous, politiikka ja maantiede ovat kuin
tuhansien palojen palapeli, jonka osat ovat sekoitettu moneen kertaan. Kapitalismi alkaa
orientoutua siihen, ettei se enää pysty siirtämään seitsemän vuotta sitten alkaneen
globaalikriisinsä ratkaisua tulevaisuuteen. Totaalisen luhistumisen merkit ovat näkyvissä,
ja kaikki pohtivat jo sitä, mistä löytyisi maksajauhri romahduksen seurauksille.

Lisää …

Posted in Kannanotot, Teoria | Leave a comment

Marxilaisen Työväenliiton VII järjestökokouksen asiakirja (15-17.1.2016)

Kapitalismin rappiotila ja suursodan näköala

Kapitalismin maailmanlaajuisen kriisin puhkeamisesta on kulunut yli kahdeksan vuotta. Päivittäin saamme lukea valtamedioista siitä, että elämme aikaa, jolloin järjestelmän lopullinen romahtaminen voi tapahtua milloin tahansa. Näin synkkänä näkevät tilanteen ei jotkut “katastrofalismiin” syyllistyneet trotskilaiset vallankumoukselliset, vaan kapitalismin omat kynät. Ekonomistit, professorit, analyytikot tai taloustoimittajat kilpailevat siitä, milloin ns. “tuomiopäivä” on tulossa.

Lisää …

Posted in Kannanotot, Teoria | Leave a comment

The women of DIP forced the court to postpone the prosecution

6Aralik2015_Nusaybin

Dear Comrades and Friends, (*)

Today we had an immensely successful first session of the trial of the six women of DIP for propaganda of and support to terrorism in Çorlu, an industrial working class city of European Turkey. The six defendants, young women whose ages range from 19 to 35, put up a courageous example of  political defence, stressing the commitment of DIP to women’s liberation all around the world and the support that DIP extends to the rightful struggle of the Kurdish people for its legitimate rights. Armagan, the chief defendant, made a long speech, citing a plethora of instances of wanton repression and humiliation of Kurdish women at the hands of the Turkish army and police. She had to spar for long minutes with the presiding judge, who insistently wanted to extract a condemnation out of her regarding the military activities of the PKK, but to no avail. Armagan reminded the judge that this was not relevant to the case legally and hence she could not be forced in court to express an opinion on this issue. The other defendants were also unrepentant and gave shorter statements that nonetheless acted as an unambiguous instance of political defence on their part.

Lisää …

Posted in Artikkelit, ulkomaat, Kannanotot | Leave a comment

Solidaarisuutta kurdinaisia kohtaan ei saa kriminalisoida (Vetoomus)

Cizre

Kuutta Turkin DIP:n naispuolista jäsentä vainotaan heidän toiminnastaan Kansainvälisenä naisten päivänä. Heidät on haastettu oikeuteen epäiltyinä terrorismin tukemisesta ja sitä tukevasta propagandasta. Toverit olivat vain ilmaisseet solidaarisuuttaan kurdinaisia kohtaan, joita maan turvallisuusvoimat röyhkeästi sortaa ja nöyryyttää.

Lisää …

Posted in Artikkelit, ulkomaat, Kannanotot | Leave a comment

TURVAPAIKKAOIKEUDEN PUOLESTA JA RASISMIA VASTAAN

 MIELENOSOITUSTOIMIKUNNAN MANIFESTI

Auta kärsiviä kanssaihmisiä, tue turvapaikanhakijoita. Vastusta äärioikeiston pyrkimyksiä ajaa tavoitteitaan pakolaisongelman avulla.

Syyriaa ja muita Lähi-Idän maita runtelevaa sotaa pakoon lähteneitä ihmisiä saapuu Euroopan porteille kymmenin tuhansin. Näille äärimmäistä kärsimystä kokeneille ihmisille Suomi ja muut EU:n maat ovat useimmiten ainoa toivo elämän jatkumiselle.

Euroopan valtiot valmistautuvat vastoin EU:n lakeja ja määräyksiä torjumaan pakolaisten tuloa. Valtioiden välille nousee piikkilanka-aitoja. Lainsäädäntöä muokataan niin, että se alkaa yhä enemmän muistuttaa 1930-luvusta. Pakolaisten perusteettomat karkotukset ovat yleistymässä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Lisää …

Posted in Artikkelit, kotimaa, Kannanotot, Polttopisteessä | Leave a comment