VAPPUJULISTUS 2008

Työläiset, työttömät, pätkätyöläiset, eläkeläiset, nuoret!

PORVARIHALLITUS täytti vuoden ja kerskuu omia saavutuksiaan. Todellisuudessa mahdollisuuden harjoittaa pääomalle ystävällistä ja työtätekeville ja koko kansalle taantumuksellista politiikkaa on antanut hampaaton vasemmistomme ja sen linjaton ja vaihtoehdoton politiikka. Pallo on nyt meidän köyhien käsissä.

KRIISI, joka maailmanlaajuisesti käynnistyi 90 –luvulla, synnytti Matti Vanhasen työreformiteoriat. Alussa niitä tyrmättiin mutta myöhemmin otettiin käyttöön demarien toimesta. Sitä seurannut lihavien suhdanteiden kausi ei kestänyt kauan. Nyt eletään Kiina –ilmiön lopun aikaa ja kapitalisteilla on kiire saada lävitse mitä taantumuksellisempaa lainasäädäntöä työreformin viemiseksi loppuun asti. Matka kohti työelämän täydellistä mullistusta on jo alkanut.

PÄÄOMAPIIRIT on ainoa taho, jota porvarihallitus kuuntelee. Erityisesti nyt, kun korkeasuhdanneaika päättyy, hallitus ottaa käyttöön kovia keinoja. Pyrkimys tarjota yrityksille ja metsätiloille perintöverohelpotuksia on törkeä skandaali. Hallituksen linja valtion omistuspolitiikassa järkytti kansaa. Porvarit päättivät lakkauttaa Kemijärven tehtaan. Tämä on kapitalistien ikioma hallitus ja sen on lähdettävä heti pois.

TUPO on tapettu. Siitä aiheutuneet mittavat työtaistelut eivät kuitenkaan tuottaneet kuin maltillisia tuloksia. Ammattiliittobyrokratiaa kapitalismi tarvitsee enää vain lakkojen rikkomiseen. Tehyn radikaalityötaistelun yhteydessä hallitus päätti laatia suojelutyöhön velvoittavan erityislain. Laki kumoaisi lakkoikeuden siinäkin tapauksessa, jossa työläinen olisi ennen sitä eronnut. Vanhanen vetosi sittemmin ammattiyhdistysliikkeen kaverijohtajilleen (ihalaiset, vuorenmaat, viialaiset) toimimaan rikkureina ja byrokraattimme tulivat auliisti vastaan.

TYÖNANTAJILLE ajetaan oikeus urkkia työntekijöittensä sähköpostia. Tällä ”lakiuudistuksella”  hallitus antaa työnantajille poliisiakin suurempia oikeuksia. Vastaavien tunnistamistietojen keräämiseen poliisi tarvitse tuomioistuimelta luvan, työnantajat eivät! Työväen sähköpostiliikenteen seuraamista mahdollistaa laki, joka sai nimen Lex Nokiana, kun kerran Nokialandian demokratiassa eletään.

SOSIAALITURVAN uudistus tulee viimeistään ensi vuonna räjäyttämään hallituksen rivit sirpaleiksi. Hallituskauden alusta asetettu Sata-komitea keskittyy erityisesti toimeentuloon. Siihen asti keskeiset sosiaalietuudet ovat hintojen kehitystä selvästi jäljessä. Arvioiden mukaan, jotta saavutettaisiin 1994 tasoa, siihen tarvitaan kymmenien prosenttien korotukset. Sosiaaliturvan taso on vajonnut kymmeniä prosentteja. Lapsilisät suhteessa ansioihin on pudonnut 35 prosenttia 1994 tasosta. Korotuksia lapsilisiin ei ole suunnitteilla, koska sitä tuli 2004 kymmenen euroa. Sosiaalietuuksien tasokorotukset loppuivat 1990 –luvun alussa. Tilalle tulivat leikkaukset. Kun Kiina –ilmiön aikana siirryttiin korkeaan suhdanteeseen, leikattuja etuuksia ei annettu takaisin, vaan niitä jatkettiin. Sosiaaliturvaa voi silläkin tavalla lopettaa, että antaa etuuksien arvon laskea olemattomiin. Lapsilisällä ei enää paljon hyödykkeitä voida ostaa, peruspäiväraha on nyt 24,5 € päivässä, pienin vanhempainraha 15,2 € ja toimeentulotuki 399,10 € kuussa.

KUNTIEN pakkoliitokset, YLIOPISTOJEN rahoituksen sitominen kapitalistien intresseihin sekä YDINVOIMAN lisärakentaminen vihreän liiton siunauksella sekä uraanikaivosten perustaminen ovat vain muutamia porvariston kaavailemia taantumuksellisia projekteja. Trendi on pysäytettävä NYT HETI.

ULKOPOLITIIKKA on sisäpolitiikan jatke. Afganistanissa ja Libanonissa pysytään miehitysjoukkojen osana. Kosovo on onnistuttu Ahtisaaren avulla irrottamaan Serbiasta, ja Irak –seminaareja järjestetään kun imperialismin intressit sitä vaativat. Viimeinen päätös Suomen osallistumisesta nopean toiminnan joukkoihin hioo Suomea entistä parempaan natokuntoon. Stubbin tulo hallituksen siirtää hallituksen kompassin oikeammalle.

Työväenluokka tarvitsee enemmän itseluottamusta, uskoa omiin voimiinsa ja välitöntä aktivoitumista. Niin työpaikoilla kuin alueittainkin pitäisi järjestää kokouksia ja valita toimikuntia ajamaan välttämättömiä ohjelmallisia vaatimuksia. Tarvitaan radikaaleja toimenpiteitä ja taistelumuotoja. Sairaanhoitajien esimerkkiä ollaan jo seuraamassa Ruotsissa ja Tanskassa. Saksassa kokonaisen kaupungin taistelu Nokian tehtaan poislähtemistä vastaan ja yhtiön tuotteiden boikotointi sai aikaan mittavia korvauksia työläisille. Massaliikkeen määrätietoinen ja militantti taistelu tehtaan valtauksineen ja koneiden purun estämisineen on ainoa mahdollinen tie kulkea.

INSTITUTIONAALISEN vasemmiston aikomuksissa ei ole kapitalistien häirintää. Äänisaaliiden lisäksi, heitä kiinnostaa vain minimaalliset saavutukset, joita ei tänä päivänä ole mahdollista tyydyttää. RADIKAALI vasemmistolla olisi nyt näytön paikka. Laajoja kampanjoita ja keskustelutilaisuuksia pitäisi järjestää välittömästi. Siinä pitää kartoittaa kohdat, jossa ollaan samaa mieltä tarvittavista toimenpiteistä työkansan organisoimiseksi ja siirtymävaatimuksista, joiden toimeenpano on välttämätön edellytys kriisistä pois pääsemiseksi. Vallankumouksellisen poolin rakentaminen pitäisi aloittaa heti, myöhemmin voi olla liian myöhäistä.

·        Alas hallituksen taantumuksellinen reformi

·        Ei Natolle. Kaikki suhteet liittoumaan katkaistava heti. Sotilaat pois ulkomailta

·        Näpit irti lakko-oikeudesta

·        Voitto massaliikkeelle

·        Ei työnantajien urkinnalle netissä

·        Ei yksityisille huiputusyliopistoille

ELÄKÖÖN TYÖVÄEN JA KOKO KANSAN VAPPU

__Marxilainen Työväenliitto

 

__30.4.2008

 

This entry was posted in Kannanotot, Polttopisteessä. Bookmark the permalink.