Kreikka: Miksi kansainväliset ehdokastoverimme hylättiin?

Kreikan Korkeimman Oikeuden perustuslaillinen mielivalta

Vallankumouksellinen Työväenpuolue (EEK)

Kapodistriou 38, Ateena,
+ 30 697 766 6470
eek@ath.forthnet.gr
pressrelease@eek.gr
http://www.eek.gr

LEHDISTÖTIEDOTE – 26.5.2009

Kreikan Vallankumouksellinen Työväenpuolue protestoi jyrkästi korkeimman oikeuden päätöstä vastaan, jonka mukaan viisi vaaliehdokasta puolueen listoilta on hylätty. Kaikki ehdokkaat olivat jonkun Euroopan Unioniin kuuluvan maan kansalaisia. Meidän hylätyt ehdokkaat ovat: Scacchi Luca Italian Työtätekevien Kommunistisen Puolueen (PCL) jäsen, Lester Jeremy Paul on Britannian Retting –yliopiston dekaani ja Counter Hegemony –lehden kustantaja, Jani Poimala ja Mikko Niemi ovat Suomen Marxilaisen Työväenliiton jäseniä ja belgialainen Ooms Maura on Argentiinan Partido Obreron tiedottajia. Syyksi Korkein Oikeus ilmoitti ”muodollisuuksien puutetta”. Mihin puutteisiin Korkein Oikeus viittaa?


Sanatarkasti Korkein Oikeus kertoo: ”EEK:n vaalilistalta ei hyväksytä ehdokkaiksi seuraavia henkilöitä: 1) SCACCHI LUKA, Italian kansalainen, 2) OOMS MAURA-CRISTINA, Argentiinan kansalainen, 3) LESTER JEREMY PAUL, Btitannian kansalainen, 4) POIMALA JANI, Suomen kansalainen ja 5) NIEMI MIKKO, Suomen kansalainen. Syynä on se, että yllämainituilla ei ollut todistusta oman valtion vastaavilta viranomaisilta siitä, että he eivät ole menettäneet vaalioikeutensa ko. valtioissa, tai sellaisen menettäminen ei ole ko. viranomaisten tiedossa. Tällaisen todistuksen puute johtaa ko. henkilöiden ehdokkuuden hylkäämiseen (artikla 5, §2, laki 2196/1994)”.
Liittyen Korkeimman Oikeuden päätökseen meidän on huomioitava seuraavat seikat:

1.    Meidän puolueen vaalilistan muillakaan 17 ehdokkaalla ei ole ollut sellaista todistusta. Tietääksemme yksikään ehdokas muiden puolueiden vaalilistoilta ei ole toimittanut ”todistusta” vaalikelpoisuudestaan. Jokaisen ehdokkaan oma vakuutus on tähän saakka riittänyt. Miksi ”ulkomaalaiset” ehdokkaat tarvitsevat erikoisen todistuksen?

2.    Edellisissä eurovaaleissa ehdokkaamme Jeremy Lester sai osallistua MERA:n listoilta, joka oli silloinen vaaliliittomme. Toimittaen samat asiakirjat silloin, Lester oli kelpuutettu ehdokkaaksi. Minkä vuoksi hän on sääntöjenvastainen nyt, viisi vuotta myöhemmin? Miksi nykyisissä vaaleissa Korkein Oikeus käyttää uusia ”mittoja ja punnuksia”? Todettakoon, että Jeremy Lester ei kuulu samaan kategoriaan Ekologi-vihreiden Ross Dailyn kanssa, joka (meidän mielestä myös väärin) hylättiin, koska Britannian laki riistää poliittiset oikeudet kaikilta yli 15 vuotta muualla kuin Britanniassa asuvilta. Jeremy Lester asuu vakituisesti Britanniassa, hän opettaa ja toimii Rettingin yliopiston dekaanina.

3.    Aiemmissa eurovaaleissa italialaisen Scacchi Lucan sijassa oli hänen toverinsa PCL:sta, Franco Grizolia, joka oli kelpuutettu MERA:n ehdokkaaksi samoilla muodollisuuksilla.

4.    Toimittamissamme asiakirjoissa Maura Ooms ei esiinny Agentiinan kansalaisena, kuten Korkeiman Oikeuden päätös väittää, vaan Belgian kansalaisena, joka on Partido Obreron jäsen.

Sanotaan, että Korkeimman Oikeuden päätöksiä ei saa kommentoida. Meillä on silti oikeus puolustaa oikeuksiamme, jopa silloin kun vastassa on maan Korkeimman Oikeuden viranomaisia. Mikä sitten on muuttunut edellisten eurovaalien jälkeen? Onko kenties muuttunut laki, ilman että meitä olisi informoitu siitä? Viittaus viiteen artiklaan, §2, lain 2196/1994 osoittaa, että kysymys ei voi olla siitä. Miksi nyt Korkein Oikeus tulkitsee tätä lakia uudella tavalla? Liittyneekö se uuteen moraaliin, joka pyritään muodostamaan, ja jotkut tahot kulkevat vanavedessä muukalaisvihan, jota yhteiskunnan tietyt tahot viljelevät yhdessä vastenmielisen rasismin ja nationalismin ilmapiirin kanssa? Häiritseekö EEK:n vaalilistan internationalistinen luonne, joka toisin kuin ennen, tällä kertaa sisälsi huomattavan määrän ”vieraita”, joita olisi mahdotonta ohittaa huomaamatta?

Kuka on viime kädessä epämuodollinen? Käännymme Kreikan yhteiskunnan, työväen-, nuorisoliikkeen ja vasemmistopuolueiden puoleen ja pyydämme heidän tukensa. Oikeudellisen ennakkotapauksen luomista ei saisi sallia. Euroopan Unioni on tarkoitettu (suurten) kapitalistien intressien liitoksi. Kun kyseessä on kansalais- ja työläisoikeudet, siellä näyttää toimivan nationalismin ja kansallisvaltion valloittamattomat muurit.

 

___EEK:n tiedotustoimisto
Ateena 26. toukokuuta 2009

 

This entry was posted in EU, Kannanotot, Polttopisteessä. Bookmark the permalink.