Maailmankapitalismin konkurssista vallankumoukseen

Kapitalistinen järjestelmä on täynnä jättiläismäisiä kuplia. Yhden kuplan puhkeaminen kesällä 2007 aiheutti ennennäkemättömän pankkikriisin. Omasta puolesta Lehman Brothers –pankin konkurssin jälkeen pankkikriisi oli vetämässä koko yhteiskunnallisen järjestelmän vararikon mustaan aukkoon. Tuhansien miljardien rahanpumppaukset saivat valtion taloudet samaan tilanteeseen pankkien kanssa. On tärkeää ymmärtää, että pankkikriisi sai valtiot konkurssin partaalle eikä päinvastoin. Valtioiden velkaongelmat omalla vuorollaan kärjistivät entisestään pankki- ja finanssikriisiä. Rahan tarjonta, l. luotto on suhteessa julkisen rahan injektointiin vähentynyt huomattavasti. Viime kuukausina pankit lakkasivat taas lainaamasta toinen toiselle ja nyt olemme syksyä 2008 muistuttavassa tilanteessa joskin kärjistyneemmällä tasolla.

Kaikki merkit kielivät klassisesta deflaatiosta, trendistä, jossa kaikkien valuuttojen arvo laskee. Siitä kertoo myös kullan hinnan raju nousu. Kaksi vuosikymmentä kestänyt kriisi Japanissa todisti sen, että runsas seteleiden painaminen ei onnistunut toimimaan vastapainoksi deflaation tendensseihin. Deflaatio pahentaa kriisiä, koska se uudelleen arvioi velan ja luoton arvon. Toisin sanoen kyvyttömyys maksaa tai edes lyhentää lainoja kasvaa. Japanin kohdalla velka on jo 250 prosenttia bkt:sta.

LB:n konkurssin jälkeen, vuoden 2008 joulukuussa Kreikassa puhkesi kapina. Melkein kaksi kuukautta nuoriso jaksoi olla barrikadeilla. Suurten kaupunkien keskustat kirjaimellisesti paloi ja niiden seiniin kirjoitettiin: MERRY CRISIS AND HAPPY NEW FEAR”. IMF:n pääjohtaja Stauss Kahn määritteli tilannetta näin: ”tämä on ensimmäinen poliittinen kansannousu globaalin pankkikriisin seurauksena. Samaan aikaan me määrittelimme: ”Tämä kapina tulee tulevaisuudesta”. Porvariston torvet jaksoivat toistuvasti jauhaa kriisistä, joka ei koske Suomea ja vasemmisto puhui keinotekoisesta kriisistä, jota porvaristo käyttää hyväksi ajakseen hyvinvointivaltiota alas. Nyt eletään aikaa, jolloin romahtaa kokonaisia valtioita, tai joutuu IMF:n protektoraatiksi. IMF laatii muistioita, direktiivejä, joita sen syliin joutuneet maat joutuvat noudattamaan. Muistiot ovat suoranainen hyökkäys työväenluokan elintasoa vastaan, turvamekanismien purku, ja julkisten yritysten halvalla myyminen yksityisille.

Tässä vaiheessa on tärkeä keskittyä kolmeen todeksi näytettävään kohtaan: a) Kreikan valtion konkurssi on osa kapitalismin maailman konkurssia. b) Vuonna 2010 elämme uutta vaihetta, joka on järjestelmän kannalta paljon synkempi kuin mitä se oli LB:n konkurssin jälkeen, c) kaikki suunnitelmat tilanteen pelastamiseksi valtioiden välityksellä ovat epäonnistuneet. Valtioiden puuttuminen peliin on kärjistänyt kriisiä entisestään ja laukaissut luokkataistelun dynamiikkaa kaikkialla.

Yksinomaan Kreikka, Espanja ja Portugali ovat velkaa 3 000 miljardia euroa pelkästään saksalaisille pankeille. Sen lisäksi Ranskan ja Saksan pankit omistavat 80 prosenttia arvottomista Kreikan velkakirjoista. Kreikan bkt edustaa vain 2,7 prosenttia koko Euroopan bkt:sta. Jos kapitalismi suurissa maissa olisi terveellä pohjalla, niin kuin pikku Suomen porvarit väittävät, Kreikan olisi mahdotonta vetää koko maailmaa mukaansa kuiluun. Vaikka Eurooppa on jo kuilun partaalla, ja vaikka USA yrittää panna kriisin seuraamuksia EU:n niskaan, silti kapitalismin globaalikriisin keskus on Yhdysvalloissa. Se ilmenee eri osavaltioiden konkurssisarjojen uhalla ja sillä, että rahojen jättiläismäärän markkinoille pumppaamisesta, setelimäärien painamisesta ja nollakorko-tilanteesta huolimatta, lama jatkuu, työttömyys on 35 miljoonan tasoa ja edelleen kasvava, ja monet kymmenet miljoonat ihmiset ruokkivat itsensä ruokajakelujonoista.

Nykyinen tilanne oli valmis purkautumaan aikaisemminkin 2000-luvun alussa Argentiinan konkurssin jälkeen. Romahdus onnistuttiin estämään kasvattamalla ulkomaanvelkaa, jolla rahoitettiin budjettivajeita. Lainat saatiin etupäässä Kiinasta ja Japanista ja osittain Saksasta. USA myi valtionsa velkakirjoja ja kattoi vajeita. Toisaalta Kiina osti niitä ylijäämällään, joka oli saatu siitä, että maan halvat tuotteet olivat vallanneet maailman. Tämä ns. Kiina-ilmiö laukaisi velkaantumisen trendit kaikilla tasoilla. Kriisin alkuvaiheesta lähtien (2007) tässä kaksinapaisessa tasapainotilassa esiintyy säröjä.  Kiinassa keskipalkka on tähän asti ollut noin 100 € kuussa. Nykyään suurten taistelujen ja veristen kapinoiden jälkeen palkkataso on miltei kaksinkertaistunut. Yuanin heikkona pitäminen on edellytys Kiinan viennille. Dollarin heikkeneminen taasen ”haihduttaa” Kiinan dollarivarantoja. Kiinalaisissa pankeissa on länsimaisia valtioiden velkakirjoja 3 000 miljardin dollarin edestä.

Kapitalismin finanssipelaamiseen ovat sekaantuneet kaikki. Kun kapitalismin armoton Nemesis, voiton suhdeluvun laskutendenssi estää pääoman sijoituksia tuottaviin aloihin, ts. reaalitalouteen, se kääntyy loismaisiin investointeihin, kasinotalouteen. Teollisuusaloja ajetaan alas (de-industarisaatio), mikä supistaa edelleen pohjaa, josta lisäarvo ammennetaan, ja josta osansa vaatii pankki-, finanssipääoma ja muu fiktiivinen pääoma. Kun kapitalismi finansioituu, prosessi koskee teollisuutta, pankkeja ja vieläpä työläisiäkin, sikäli kun niitä nähdään kuluttajina.

Fiskaalinen kriisi ja valtioiden itse luhistuminen

Keskusvaltion kriisin intensiteetti moninkertaistuu kun siirrytään keskustasta periferiaan. Kaliforniaa on sanottu USA:n Kreikaksi ja Illinoisia Portugaliksi. Vastuu osavaltioiden konkursseista on keskusvaltioiden hartioilla. Vuoden 2007 jälkeen Yhdysvaltain ulkomaanvelka yli kaksinkertaistui. Kun Fanny ja Fay näyttivät punaista valoa, kiinalaiset uhkailivat myydä pois USA:n velkakirjoja, jollei pankit kansallistettaisi. Näin tehtiin ja sitten ei ollut rahaa kun LB vilkutti samaan suuntaan. Näin siis 150 –vuotias pankki annettiin mennä vararikkoon. Siitä lähtien markkinoille on yhteensä pumpattu 20 000 miljardia dollaria, mikä on kolmas koko maailman bkt:sta. Tällä tavoin käynnistyi kapitalismin itse luhistuminen (implosion). Yrityksessään pelastaa pankit valtiot sosialisoivat tappiot, ja kriisi muuttuu fiskaaliseksi (valtion tuloja koskeva). Tämä pahentaa pankkikriisiä, luotto ei kulje ja pankeista tulee zombeja. Ensin menee tukkoon järjestelmän verisuonet ja sitten on pumpun (panit) vuoro pysähtyä.

Valtioiden interventio pankkien pelastamiseksi pahensi pankkikriisiä. Sinällään tämä ilmaisin kertoo siitä, että kriisi on järjestelmän rakennekriisi, eikä yksinomaan kapitalismin jonkun osa-alueen kriisi. Fiktiivinen pääoma ei tuota lisäarvoa. Sen kasvava pyramidi kuitenkin vaatii omansa supistuvasta tuottavasta pääomasta. Huutava epäkohta nykykapitalismissa on ”naked short shelling –arvot”, joita onnettomasti suomennettiin alastomaksi sorttaus-arvoksi. Siinä kaupataan arvoja, joita ei edes omisteta. Myyjä panee kaiken panoksensa siihen, että pian myymisen jälkeen näiden arvojen hinta romahtaa, jolloin hän saa ostaa ne halvemmalla takaisin, ja näin vetää voittoja välistä. Rappiovaiheessaan oleva kapitalismi raatelee omia nahkoja investoimalla omaan tappioonsa. Karkein esimerkki tästä on viime viikolla paljastunut uutinen siitä, että Kreikan Pankki on naked short shelling -menetelmällä kaupannut maan velkakirjoja vapailla markkinoilla. Jopa keskuspankit ovat ristiriidassa valtioiden kanssa. Tämä yhdessä Kreikan pääministerin avoimen konkurssitunnustamisen kanssa sinkosivat spread-ineksit, vakuutusmaksut ja koron, millä maa lainaa, pilviin.

Niin porvarit kuin vasemmistokin silloin nousivat takajaloilleen kun moraalittomat sorokset ja muut spekulantit ajavat maan konkurssiin. Tämä pitää paikkansa, mutta jos joku luulee, että kriisin olemus piilee kapitalistien ahneudessa, niin silloin hän ymmärtää hyvin vähän kriisin luonteesta. Tämä ei tarkoita, että spekulantit eivät ole ahneita. Spekulantit toimivat niin, koska pystyvät niin toimimaan. Epäilemättä spekulantit ovat erittäin moraalittomia, mutta kyse tässä ei ole moraalittomuudesta. Kapitalistien mielestä kaikki se, mikä on laillista, se on myös moraalista. Spekulantit ovat tiettyjen yhteiskunnallisten suhteiden kantavia voimia.

Vielä kerran exit strategies –näköaloista

Viimeisessä G-20 kokouksessa amerikkalaiset ilmoittivat jatkavansa elvytystä suurten vajeiden ja matalien korkojen tiellä. Atlantin tällä puolella Merkel vannoo deflaatiopolun puolesta. Menoja, palkkoja ja palveluita pitää leikata. Kreikassa raaka peli on alkanut. Suurin osa vasemmistosta siellä vaatii velanmaksunehdoista uudelleen neuvottelemista, siis ratkaisua kapitalismin raameissa. Sellainen on mahdoton ilman, että kansa tuomittaisiin elämään kurjuudessa. Toiset vaativat tulonsiirtoa, enemmän liksaa työläisille ja kovempaa verotusta rikkaille. Vasemmistosta jotkut haluavat pois euroalueesta, mutta ei EU:sta, ja paluuta drakhmaan ja sen devalvaatiopolitiikkaan. Realistisimmat skenaariot kriisistä poispääsemiseksi kapitalismin viitekehyksen sisällä on esitetty vielä kerran taantumuksen leiriltä.

Stratfort – instituutti on yksityinen think-tank, jonka henkilökunta koostuu entisistä CIA:n asiantuntijoista. Stratfort, joka laatii maksusta raportteja, analysoi 18.5. Kreikan näköalat seuraavasti: Umpikujasta päästään kahdella tavalla. Joko Saksa jättää euron, mikä ei olisi sen etujen mukaista. Euro on luotu Saksaa varten ja monet puhuivat aikanaan eurosta naamioituna Saksan markkana. Toinen vaihtoehto olisi se, että Kreikka jättää euron taakseen. Tämäkään ratkaisu ei olisi helppo, koska drakhman pitäisi devalvoitua 50-60 prosenttia. Kansa tulisi siis saman verran köyhemmäksi, mutta kuitenkin vain teoriassa. Käytännössä kurjistuminen on suurempaa luokkaa, koska kreikkalaiset joutuisivat maksamaan velkaansa euroissa, joita ei omista, koska maa ei juuri tuota paljon, ja sen vienti on muutenkin tyrehtynyt. Arvojen mittana (store of value) drakhmaa ei hyväksyttäisi kaikkialla, ei välttämättä edes Kreikan sisällä. Drakhman saaminen kiertokulkuun olisi kallis prosessi. Ja CIA:n ex-agentit jatkavat: Ainoa tapa saada devalvoidun drakhman liikkeelle on väkipakko (The only way to quarantee the currency circulation is BY FORCE).

Sellainen by force-ratkaisu olisi pankkien sulku muutamaksi päiväksi ennen devalvaatiota. Tähtäimessä ei silloin olisi ainoastaan talletusten hallussa pitäminen muutamaksi päiväksi, vaan myös niiden osittainen anastaminen. Takavarikoiduilla talletuksilla rahoitettaisiin drakhman kiertokulkua. Stratfort kertoo myös, että pitää ottaa huomioon kahta seikkaa: a) takavarikoituja talletuksia on pyrittävä minimoimaan ja b) tukahdutusvoimia pitää vahvistaa, koska kadut tulevat vääjäämättä levottomiksi. Tällainen on drakhman devalvoinnin kauhuskenaario.

Stressitestit

Kahtena perjantaina eurokapitalistit kokoontuivat puimaan polttopisteessä olevia asioita. Ensin pohdittiin (23.7.) pankkien stressitestiä. Tällä menetelmällä on vain psykologinen merkitys markkinoiden suuntaan. Kaikki luottokelpoisuutta mittaavat luokituslaitokset ovat amerikkalaisia. Ennen konkurssiaan LB:lle oli annettu parhaat suositukset. Nyt eurooppalaiset haluavat muka luokitella itse pankkiensa sairautta. Ensinnäkin pankeista valittiin pieni ote, vain 91 pankkia. Niistä sairaiksi todettiin vain viisi pankkia Espanjassa, yksi pankki Kreikassa ja yksi pankki Saksassa.  Ennen sitä pankeilla oli mahdollisuus ryhtyä uuteen temppuun. Ne jakoivat omistamiansa velkakirjoja kahteen kategoriaan. Niihin, jotka ovat kaupattavaksi ja niihin, jotka varastoidaan. Näin ollen ”sairaat” arvot suljettiin eri kassakaappiin kuin ”terveemmät”. Sairaisiin ei sallittu stressitestiä. Vaikka ote oli niin pieni (91 pankkia), ja vaikka niitä tutkittiin vain terveiden arvojensa osalta, silti niistä seitsemän todettiin sairaiksi. Mielenkiintoinen on myös kuvio Kreikka – Espanja – Saksa, jota on sanottu Bermudan kolmioksi.

Toisena perjantaina (30.7.) neuvoteltiin siitä, miten voitaisiin harjoittaa eri valtioiden kontrolloitua konkurssia. Tämä on uutta, ja se luo viitekehystä valtioiden konkurssien legitiimiksi saamiseksi. Osana sitä suunnitelmaa on vakaussopimuksen uusiminen. Eletään Maastrichtin jälkeistä aikaa. Europiiriin jäisi vain maat, jotka noudattavat uuden vakaussopimuksen ehtoja. Muut maat lentäisivät ulos tai ne voisivat muodostaa toisen luokan euromaita niin, että niille maille valuutaksi otettaisiin käyttöön euro nro 2. Uusia instituutioita on myös rakenteilla. Pariisi-klubin tapainen kuvio olisi kuvio, jolla olisi oikeus tarvittaessa viedä yksipuolisesti osaa jäsenmaiden tuloista.

4.8.2010

Dimitris Mizaras

Alustus pidetty Jyväskylässä 5.8.2010

This entry was posted in Artikkelit, Talous, EU. Bookmark the permalink.