Mikä on Marxilainen Työväenliitto

Marxilainen Työväenliitto (MTL) on vuonna 2000 perustettu poliittinen järjestö, jonka tavoitteena on siirtyminen sosialistiseen yhteiskuntaan.

Yhteiskunta-analyysimme teoreettinen perusta nojautuu tieteelliseen sosialismiin ja dialektiseen materialismiin siten kuin K. Marx ja F. Engels ovat ne ilmaisseet, V. I. Leninin imperialismin analyysiin ja L. Trotskin stalinismin analyysiin.

Kapitalismi on globaalia, mutta taistelut globalisoituvat niin ikään. MTL pyrkii yhdessä muiden vallankumouksellisten kanssa kansainvälisesti Neljännen Internationaalin, sosialistisen vallankumouksen maailmanpuolueen jälleenrakentamiseen.

Marxilaisen Työväenliiton järjestäytymiskokous pidettiin Oulussa 9.-10.3.2002. Tässä kokouksessa käsiteltiin neljä asiakirjaa, jotka muodostavat MTL:n teoreettisen ja ohjelmallisen perustan:

1. Marxilaisen Työväenliiton toimintakertomus 2000-2002 (ks. myös 2002-2007)

2. Kapitalismin kriisin analyysi

3. Puolueen ohjelma ja ajankohtaiset tehtävät

4. Puolueen säännöt