Marxilainen Työväenliitto – Vappujulistus 2023

Työläiset, työttömät, nuoret, eläkeläiset!

Tänä vuonna joudumme viettämään tätä työväenjuhlaa täysin erilaisessa Suomessa kuin aikaisemmin. Suomi on työnnetty syvään Nato -aittaukseen nopealla aikataululla. Kansan mielipiteeseen on onnistuttu vaikuttamaan uskomattomalla Venäjä -pelottelulla, räikeällä sotapropagandaalla ja raadollisella valehtelulla muutaman kuukauden sisällä. Syy ryntäykseen Naton syliin ei ollut, pelko siitä, että Putin saattaa miehittää maamme. Syy hoppuun johtui suomalaisen eliitin hädästä, että kansan mielipide voi tällä kertaa muuttua kielteiseksi Natolle vielä nopeammin kuin se kääntyi Naton puolelle.

Sen vuoksi Nato -jäsenyys ei alitettu oletetun kansanääneksyksen tulokseen. Toinen syy on Naton hätiköinti eskaloida Ukrainan sota pohjoiseen sen jälkeen kun imperialismin provokaatiot Ukrainassa kokevat hirvittäviä tappioita. Kuten MTL:n 10. järjestökokous toteaa ”Yli 20 vuotta ennen Nato-jäsenyyttä Suomi lähti amerikkalaisten mukaan sotimaan Afganistanissa. Nyt yhteistyöprojektit liittouman kanssa kiihtyvät ja monikertaistuvat. Suomalaisia lentäjiä koulutetaan suojelemaan lentokenttiä maan ulkopuolella, esim. Baltiassa. Hävittäjät velvoitetasn kuljettamaan jopa ydinaseita ja tarvittaessa myös käyttämään niitä, sitten kun tulee käsky Pentagonilta”.

Lisää …

Posted in Artikkelit, kotimaa | Comments Off on Marxilainen Työväenliitto – Vappujulistus 2023

2023: mihin maailma on menossa?

 1. 2022 oli hyvin dramaattinen taitekohta maailmanhistoriassa – Zeitenwende[1], aikakauden käänne, kuten Saksan liittokansleri Olaf Scholz kutsui Naton sijaissodan puhkeamista Ukrainan ja Venäjän välille viime vuoden helmikuun 24. päivänä. 2022 koko geopoliittinen, sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen rakenne on muuttunut. Se jatkaa muuttumista, suuntanaan kartoittamattomat melskeet ja  kolmannen maailmansodan kurimus.

2023 alkaa “Zeitenwenden ajan aamunkoitolla”, kuten Bloombergin analyytikot sen nimesivät[2]; uusi myrskyisä monien yhteenottojen aikakausi kautta maailman. Mihin maailma on menossa tässä uudessa eskaloituvan kriisin, sosiaalisen myllerryksen, sotien ja vallankumousten ajassa?

Lisää …

Posted in Artikkelit, ulkomaat, NATO, Rakovsky-keskus | Comments Off on 2023: mihin maailma on menossa?

Näpit irti Suomen ja Ruotsin kurdiväestöstä!

«Meidät on myyty Turkille Natojäsenyydestä», sanoi Amineh Kakabave, Ruotsalainen naiskansanedustaja. Vastaavia kommentteja on kuulunut Suomenkin kurdiväestöstä. Turkki on antanut listan kurdeista, joiden karkoittamista Turkkiin se vaatii. Molemmat maat ovat hyväksyneet Turkin vaatimukset.

Lisää …

Posted in EU, Lähi-itä | Comments Off on Näpit irti Suomen ja Ruotsin kurdiväestöstä!

VAPPUJULISTUS 2022 – Marxilainen Työväenliitto (MTL)

Työväenvapun alla Marxilainen Työväenliitto tervehtii kansaa, ja esittää vetoomuksen välittömän taistelun aloittamisesta porvariseliittiä ja Natoa vastaan. Maailma elää dramaattisia aikoja. Kapitalismin historiallinen rappiovaihe, systeemikriisi, pandemiat ja ennen muuta taloudellisen kriisin ratkaisemattomuus pakottaa imperialismia vielä kerran turvautumaan suursotaan. Toisaalta kapitalismin restauraation epäonnistuminen Venäjällä, Kiinassa ja muualla on saanut ”reaalisosialismin” luhistumisesta hyötyneitä oligarkeja armottomaan vastakkainasettelun yhtäältä keskenään ja toisaalta imperialismia vastaan. Nykyinen vastakkainasettelu Ukrainassa ei ole vain paikallinen konflikti, vaan helposti voi eskaloitua maailmansodaksi, ja jopa ydinsodaksi, jonka tuhkasta kukaan ei voi enää nousta. Hallitseva eliitti Suomessa, porvariston, demarien tai vasemmiston johdolla ei ole syytön tällaisen tilanteen syntyyn, vaan se on valinnut puolensa ja lietsoo sotaa valitsemalla Nato-jäsenyden.

Työväenluokka on kansainvälisesti vaikean dilemman edessä. Onko olemassa ratkaisu, joka voisi saada yhteiskunta haavoittumattomana ulos tästä suosta, jossa vaakalaudalla on ihmiskunnan olemassaoloon liittyviä kysymyksiä? Minkä asian puolesta, ketä vastaan ja kenen johdolla tulisi taistella? Kapitalismin maailmanlaajuinen romahdus vuosina 2008 – 2009 on nyt kärjistymässä paljon pahempaan maailmanlaajuiseen lamaan, jossa vallitsee massatyöttömyys ja hillitsemätön inflaatio. Kyse ei ole enää kansallisten intressien puolustamisesta ulkoista vihollista vastaan. Vastakkainasettelu on omassa maassa. Kaikki vanhaa maailmaa kasassa pitäneet tasapainot ovat järkkyneet. Kyseessä on globaali ristiriitojen räjähtäminen, joka vaatii globaali tason taistelua. Vanhan yhteiskunnan säilyttäminen on mahdottomuus. Kaikki siihen pyrkivät poliittiset voimat, niin liberaalit ja konservatiiviset kuin reformistisvasemmistolaiset, tulevat menettämän loputkin legitimiteetistään kansan keskuudessa. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet vallankumouksellisille. Samalla yhteiskunnallisessa levottomuudessa piilee vaara, että populistiset äärioikeiston voimat saattavat nostaa jälleen päätään.

Lisää …

Posted in Articles, Artikkelit, kotimaa, NATO | Comments Off on VAPPUJULISTUS 2022 – Marxilainen Työväenliitto (MTL)

Guinea

 

Guineassa vuonna 2021 vallan ottanut sotilasjuntta on pysäyttänyt kaiken kaivostoiminnan Simandoun kaivosalueella. Simandoun kaivos on yksi maailman suurimmista hyödyntämättömistä rautaesiintymistä ja alueen rauta on erittäin korkea laatuista. Eversti Mamady Doumbouya sanoi kannanotossaan, että kaivostoiminta on keskeytetty, koska neuvotteluissa kaivoksen omistajien kanssa ei olla päästy yhteisymmärrykseen siitä, kuinka kaivostoiminta ottaisi huomioon Guinean kansan edun. Kaivoksen suurimpia omistajia on brittiläis-australialainen kaivosjätti Rio Tinto, jonka historia on kauheaa luettavaa.

Yhtiön omistama kuparikaivos Bougainvillen saarella Papua uudessa Guineassa oli iso tekijä Bougainvillen sisällissodan syttymiseen, sillä kaivoksen tuotot jakautuivat epätasaisesti väestöryhmien välillä. Kaivos aiheutti myös valtavia ympäristötuhoja. Yrityksistä huolimatta Rio Tinto ei ole ottanut vastuuta ympäristön tuhoamisesta. 2020 Rio Tinto räjäytti Australian alkuperäiskansoille kuuluvan, 46 000-vuotta vanhan pyhän luolan Juukanin solassa. Yhtiö väitti, että teko oli tahaton. Myöhemmissä tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, että yhtiö tiesi luolan kulttuuriperinnöllisen arvon, mutta räjäytti sen silti. Yrityksessä on raportoitu myös korkeista työntekijöiden itsemurhaluvuista, siirtotyöläisten rasistisesta kohtelusta sekä naistyöntekijöiden laajasta seksuaalisesta häirinnästä ja raiskauksista.


Guineassa sijaitsee mahdollisesti noin puolet maailman bauksiittivaroista sekä runsaat rautamalmi esiintymät, mutta maa on silti hyvin köyhä. 2019–2020 maassa oli laajoja hallituksen vastaisia mielenosoituksia ruuan hinnan noustessa ja kansainvälisen valuuttarahaston määräämien taloudellisten uudistusten osoittautuessa hyödyttömiksi suurelle osalle kansasta. Nämä mielenosoitukset tukahdutettiin raa’asti ja yli 80 ihmistä kuoli. Tästä seurasi vuonna 2021 vallankaappaus.


Länsi-Afrikassa on viimeisen kahden vuoden aikana ollut lukuisia sotilasvallankaappauksia. ISIS:n ja Al qaida ovat saaneet paikoin alueella jalansijan. Naton aiheuttama Libyan valtion romahduttaminen on lisännyt aseiden ja taistelijoiden virtaa alueelle. Ranskan armeijan läsnäolo alueella on myös aiheuttanut levottomuutta ja on ollut isona osasyynä vallankaappauksille Malissa ja Burkina Fasossa.

Guinea on viime vuosina vaatinut kaivosyrityksiltä panostusta maan infrastruktuuriin ja erityisesti rakentamaan rautatietä kaivosten ja satamien välille. Guineaa hallitseva juntta todennäköisesti käyttää kaivostoiminnan keskeytystä vain keinona painostaa kaivosyrityksiä parempiin sopimuksiin. Nähtäväksi jää onko tästä lopulta iloa Guinean kansalle.

Guinea itsenäistyi ensimmäisenä Ranskan länsi-Afrikan siirtomaista 1958. Äänestyksessä, jossa vaihtoehtoina oli liittyminen Ranskan johtamaan Communauté Financière Africaine (CFA) valuuttajärjestelmään tai itsenäistyminen, itsenäistyminen sai 95% äänistä. Silloinen Ranskan presidentti De Gaulle määräsi 4000 virkamiehen, opettajan, tuomarin ja lääkärin lähtemään Guineasta ja tuhoamaan perässään kaiken mahdollisen, joka saattaisi hyödyntää juuri syntynyttä itsenäistä valtiota. Rakennuksia, kirjoja, lääkkeitä yms. tuhottiin kostona.

Posted in Afrikka, Artikkelit, ulkomaat | Comments Off on Guinea

Marxilainen Työväenliitto – kannanotto 25.2.2022

 • Nato ja imperialismi ovat todelliset sodan sytyttäjät

 • Työväenluokan kansainvälinen internationalistinen mobilisaatio Naton ekspansiota vastaan

 • Sota Naton sodalle

 • Alas Kiovan filo-fasistinen hallinto

 • Kaatakaa Venäjän oligarkit ja kapitalismin restauroijat

 • Natoa ei pysäytä Putin vaan vallankumous

 • Suomen sanottava EI Nato-jäsenyydelle

 • Ei asevientiä Ukrainaan

 1. Torstaina 24.2.2022 Euroopan sydämessä syttyi sota, joka voi eskaloitua yleiseurooppalaiseksi ja jopa maailmanlaajuiseksi. Putin puhuu ”sotilasoperaatiosta” Donbasin venäjänkielisten alueiden asukkaiden puolustamiseksi ja pelastamiseksi. Atlantin toisella puolella Biden puhuu provosoitumattomasta hyökkäyksestä Ukrainan suvereniteetin lopettamiseksi. Kuten MTL:n 9. järjestökokouksen asiakirja toteaa, Suomessa on pitemmän ajan ollut käynnissä ennennäkemätön sotapropaganda. Kuukausia ennen kun Putin hyökkäsi Ukrainaan, Nato vieraili huippuedustuksella Suomessa ja Ruotsissa, jolloin imperialismin instituutio vi salaisia neuvotteluja kahden maan poliittisen ja sotilaallisen johdon kanssa. Sotarumpuja on soitettu myös muualla läntisen Euroopan maissa. Isompi kuvio on se, että imperialismin aggression tähtäimessä on Venäjän lisäksi myös Kiina. Porvarillinen media ”pohti” ennen Ukrainan sodan alkua, kannattaako iskeä ensin Venäjää, vai Kiinaa, vai molempia vastaan yhtäaikaisesti.

 1. Neuvostoliiton luhistuminen ja kapitalismin restauraatio Venäjällä teki vanhoista stalinismin byrokraateista oligarkkeja. Laajan yksityistämisprojektin seurauksena oligarkit kasasivat omaisuutta ja valtaa. Kapitalismiin paluu on kuitenkin tapahtunut aikana, jolloin vanha historiallinen kapitalismi lännessä oli syvässä systeemikriisissä, eikä se voinut toimia kasvualustana Venäjän uudelle yhteiskunnalliselle järjestelmälle. Toisaalta kapitalististen tuotantosuhteiden palauttaminen Venäjällä ei myöskään voinut auttaa Länttä pääsemään pois suostaan. Nykykapitalismi on sen jälkeen selviytynyt useamman kerran romahduksista, joista vakavin oli vuosina 2007-2008. Luomalla taloudellisia kuplia ja paisuttamalla finanssipääomien keinotekoisia arvoja kapitalismi on taas tilanteessa, jossa on odotettavissa edellistä romahdusta paljon pahempi pamaus. Imperialismi ei ole koskaan luopunut ns. Brzezinskin opista. Sen mukaan Venäjä tulisi hajottaa kymmeniin osiin, joita olisi helpompi muuttaa siirtomaiksi. Imperialismi on jo 1990-luvulta asti toistuvasti luvannut Venäjän hallinnolle, että se ei tule laajentumaan alussa Itä-Euroopan maihin ja myöhemmin entisiin Neuvostoliiton tasavaltioihin. Lupauksistaan huolimatta Naton luoma piiri Venäjän ympärille tiivistyi yhä enemmän ja silmukka Venäjän kaulan ympärillä kiristyi. Ukrainan liittymisellä Natoon syntyisi tilanne, jossa imperialismi perustaisi sotilastukikohtia kiven heiton päässä Moskovasta. Tämä oli viimeinen pisara Putinille.

 2. Venäläinen eliitti provosoidaan sotimaan vuodesta 2014 alkaen. Maidanin tapahtumat ja niitä seurannut länsimielinen vallankaappaus kylvi sisällissodan siemenet. Ukraina on uskonnollisesti, kielellisesti, talouden rakenteellisesti ja poliittisesti hyvin jakautunut maa ja yhteiskunta. Siellä toimivat paitsi Ukrainan armeijan joukot, myös eri fasisti- ja natsijärjestöjen miliisit, tai kansainvälisten natsijärjestöjen vapaaehtoiset. Siellä toimii jopa Isisin islamisteja, joita Erdogan värväsi ja lähetti sinne taistelemaan Donbasin kansantasavaltoja vastaan. Vaatimus Ukrainan Nato-jäsenyydestä tuo esille kapitalismin kriisin ratkaisemisen umpikujan, joka pakottaa imperialismia etsimään ratkaisuja sodan kautta. Venäjä ei kuitenkaan ole helppo nakki kuten Irak. Sotatilanne voi riistäytyä käsistä ja muuttua ydinsodaksi. Jos Ukrainan tilanne rauhoittuisi jonkun kompromissin jälkeen, tämä olisi vain väliaikaista. Imperialismin tavoitteena on luoda uutta kylmää sotaa Venäjää ja Kiinaa vastaan. Edellytys siihen on eurooppalaisten valtioiden suhteiden katkaiseminen Venäjän kanssa. Kyseessä siis pääasiallisesti on energiaan liittyvät suhteet. Siihen tähtäsi myös uudet liittolaisuusjärjestelyt USA:n, Britannian ja Australian välillä (AUKUS). Putin ei voi kestää taloudellisesti mahdollista kylmää sotaa, sen vuoksi se ryhtyi kuumaan sotaan saadakseen nopeampia ratkaisuja. Ja ratkaisuksi mielletään kartan uudelleenpiirtäminen.

 3. Uusi geopoliittinen järjestys ei voi syntyä ennen kun jompikumpi osapuoli on sotilaallisesti tuhottu. Jalta syntyi toisen maailmansodan jälkeen natsien kukistuttua ja Wienin sopimukset Napoleonin armeijan tuhoutumisen jälkeen. Nyt maailma on taas jyrkässä käännekohdassa, kuten yli 70 vuotta sitten, tai 30 vuotta sitten, Neuvostoliiton romahdettua. Paradoksi on siinä, että uuden nomenklatuurin aika on loppumassa ja Putinin edustaman kastin eväät on syöty. Läntisen kapitalismin voimavarat ovat ehtymässä, ja se ei tarjoa olemassaolon edellytyksiä eliittiselle klikille sen enempää Venäjällä, kuin Kiinassakaan. Putinin hyökkäys oli räikeästi provosoitu. Ukrainan armeija yhteistyössä Stepan Banderan lippua kantavien, Oikeistosektorin ja Svobodan järjestöjen fasistijäsenten, tai kansainvälisen natsipataljoona Azovin avustuksella oli päivittäin hyökännyt systemaattisesti Donbasin alueelle vastoin Minskin sopimuksen ehtoja, ennen kuin Putin tunnusti alueen itsenäiseksi julistautumisen.

 4. Tästä konfliktista eniten hyötyy amerikkalainen imperialismi. Nato näyttäytyy kuin enkelinkasvoinen järjestö, joka varustaa reilusti Ukrainaa ja Venäjän naapurissa sijaitsevia jäsenvaltioitaan esim. Puolaa ja Baltian maita, joihin se myös lähettää lisää joukkoja. Sen lisäksi amerikkalaiset hyötyvät siitä, että Saksan hegemonia EU:ssa on lyöty North Stream 2:n projektin peruuttamisella. Toinen suuri hyötyjä tulee olemaan Turkki. Erdoganin tai jonkun muun johdolla, se tulee vaatimaan vastapalvelusta, mikäli hän suostuu estämään Venäjän alusten kulkua sulkemalla Bosporinsalmen. Jos vastapalvelus pitää sisällään Turkin alueellista ekspansiota, niin silloin Ukrainan konflikti on eskaloitunut Lähi-itään. Sen vuoksi Putin on viime aikoina vahvistanut ilmavoimiensa kapasiteettia Syyriassa.

 5. Suomalaisen ja eurooppalaisen vasemmiston kanta on surkea ja hyvin vaarallinen työväenluokan intresseille. Pahimmassa tapauksessa toivotaan Venäjän armeijan tappiota. Jotkut asettuvat imperialismin ja Venäjän välisen maaston keskelle pitämällä molemmista yhtä pitkää välimatkaa. Toiset pitävät Venäjää imperialistisena maana, jolloin ei ole järkevä ottaa kantaa kun vastakkain on kaksi imperialismia. Helsingissä nähtiin 10 000 mielenosoittajan kulkueita ja sosiaalisissa medioissa vasemmistolaiset aktivistit varustavat profiilikuvansa Ukrainan lipulla. Kiukku Putinia vastaan muuttuu ryssävihaksi ja russofobiaksi. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Halla-aho vaatii lain muuttamista niin, että asevienti Ukrainaan olisi sallittu. Muut puolueet yksi toistensa jälkeen alkavat kannattaa Natojäsenyyttä. Venäläisvastaisuutta rinnassaan VaseLi osoittaa mieltä yhdessä äärioikeiston kanssa. Sen puolueen kanta ei ole kovin kaukana vaatimuksesta hakea Natojäsenyyttä. Kuten Kansainvälinen Sosialistinen Keskus ”Cristian Rakovski” kannanotossaan painottaa, ”Jugoslavian hajottamisesta asti imperialismin tavoitteisiin kuuluu koko itäisen Euroopan natottaminen, ’värilliset’ vastavallankumoukset ja sodat Kaukasiassa, krooninen kriisi Ukrainassa, entisen neuvostoalueen siirtolaistaminen ja pakottaminen toimimaan nukkehallituksien kautta ja järkyttyneen imperialismin maailman hegemonian vakauttaminen.

 6. Marxilainen Työväenliitto on Rakovski-keskuksen jäsenorganisaatio. Olemme allekirjoittaneet yllä mainitun kannanoton. Tästä internationalistisesta asenteesta lähtien, emme pidä yhtä suuria välimatkoja imperialismin ja Venäjän tai Kiinan välillä. Imperialismi, Nato ja siihen jäsenyyttä ajavat eliitit ovat meidän vihollinen nro yksi. Julistamme sodan imperialismin sodalle – vihollisen lonkeroita on meidän omassakin maassa. Arsenaalinamme on kansainvälinen työväenluokka ja solidaarisuus eri maiden sorrettujen välillä. Ykköstykkimme on vallankumous, joka tulee tekemään lopun imperialismista, kapitalismista, riistosta, sorrosta, armeijoista ja ennen pitkää luokkayhteiskunnasta. Nämä ovat kansainvälisen työväenluokan tehtäviä, ja niitä kukaan ei voi tehdä eikä kykene suorittamaan sorrettujen puolesta. Emme jää siis odottamaan milloin joku Putineista, Gaddafeista, Chaveseista tm. sellaisista puhdistaisi maailman, jossa eletään. Näin ollen vastustamme myös Putinin antikommunistista klikkiä ja vannomme toimimaan käsi kädessä venäläisen työväenluokan kanssa Venäjällä restauroidun kapitalismin ja bonapartistisen putinismin kumoamiseksi. Emme tule unohtamaan Putinin retoriikkaa Leniniä, Trotskia ja bolsevikkeja vastaan samalla kun hän ylistää Stalinia ja stalinismia. Venäjän uusi porvarillinen nomenklatuuri on stalinismin jatke ja sen aikaansaama. Tämä selittää Putinin suurvenäläisiä ja nationalistisia asenteita. Hyökkäys bolsevismia vastaan ilmaisee hänen pelkoaan siitä, että proletariaatti niin Ukrainassa, kuin Venäjällä alkaisi näytellä päähenkilön roolia historian kehityksessä.

 7. Siihen tehtävään proletariaatti tarvitsee ennen muuta vallankumouksellista strategiaa, ohjelmaa, organisaatiota, eli kansainvälistä vallankumouksellista puoluetta. Uuden Internationaalin perustamista pitää valmistella. Kapitalismi on yhteensopimaton elämän kanssa. Vain yleiseurooppalaiset Yhdistyneet Sosialistiset Neuvostotasavallat voisivat taata rauhaa, hyvinvointia, tai ympäristön pelastamisen.

 • Nato ja imperialismi ovat todelliset sodan sytyttäjät

 • Työväenluokan kansainvälinen internationalistinen mobilisaatio Naton ekspansiota vastaan

 • Sota Naton sodalle

 • Alas Kiovan filo-fasistinen hallinto

 • Kaatakaa Venäjän oligarkit ja kapitalismin restauroijat

 • Natoa ei pysäytä Putin vaan vallankumous

 • Suomen sanottava EI Nato-jäsenyydelle

 • Ei asevientiä Ukrainaan

 • Enemmän kuin koskaan ennen nyt tarvitaan Leninin ja Trotskin rakentamaa Internationaalia

 • Nyt tarvitaan uutta Zimmerwaldin konferenssia

27.2.2022

Posted in Articles, EU, Kannanotot, NATO | Comments Off on Marxilainen Työväenliitto – kannanotto 25.2.2022

Israel käynnistää valtavan poliittisen myrskyn Lähi-idässä

Israelin viime sunnuntaina käynnistämä hyökkäys Itä-Jerusalemin palestiinalaisväestöä vastaan jatkuu. Suuresta ihmisuhrien saldosta huolimatta palestiinalaisnuorten vastarinta on merkittävää. Sodan eskalointi Gazaan ei tuonut Israelille edullisia ratkaisuja vaan se on eskaloinut Israelin pulmat. Samalla se on laajentanut pinta-alaa, jossa vastarinta esiintyy. Mitä tällä hetkellä tapahtuu miehitetyllä maalla pitää sisällään tiivistettynä kaiken väkivallan, terrorin ja koko palestiinalaisten traagisen historian Israelin perustamisesta vuonna 1948. Hyökkäyksen alkamiseksi valittiin sunnuntai 9.5. kansainvälisenä äitienpäivänä. Symbolinen valinta niitä vastaan, jotka synnyttävät taistelijoita. Esimakua konfliktista saatiin perjantaina 7.5. jolloin poliisi hyökkäsi mielenosoittajien kimppuun viimeisenä ”harjoitteluna” ennen tulevan ”näytelmän” alkua. Hyökkäys suoritettiin ramadanin aikana, silloin kun ihmiset olivat rukoilemassa moskeijassa. Sionismin voimat ensin tunkeutuivat al-Aqsan moskeijaan, jonka jälkeen poistuivat sieltä ja heittivät temppelin sisään kyynelkaasua. Lopuksi lukitsivat moskeijan ovet tunniksi, ettei kukaan pääsisi ulos eikä sisään. Israel perusteli, että tapahtumalla juhlitaan niin sanottua ”Jerusalemin päivää”. Lisää …

Posted in Artikkelit, ulkomaat, Lähi-itä | Comments Off on Israel käynnistää valtavan poliittisen myrskyn Lähi-idässä

Taistelu elämästä on taistelu globaalia kapitalismia vastaan – maailmanlaajuisen sosialismin puolesta!

Kansainvälisen Sosialistikeskus “Kristian Rakovski”:n ja MTL:n

Vappukannanotto 2021

1. Tänä kansainvälisenä työväen vappuna 2021 Kansainvälinen Sosialistikeskus “Kristian Rakovski” tervehtii kansainvälistä työväenluokkaa ja kaikkia riistettyjä, sorrettuja ja syrjittyjä kaikkialla maailmassa, jotka taistelevat ihmiskuntaa ja luontoa kohdannutta ennenäkemätöntä katastrofia vastaan, jonka on tuottanut tämä rappeutunut kriisien yhteiskuntajärjestelmä, globaali kapitalismi.

Lisää …

Posted in Artikkelit, ulkomaat, Fasismi, Kannanotot, Korona, Lakot, NATO, Polttopisteessä, Rakovsky-keskus | Comments Off on Taistelu elämästä on taistelu globaalia kapitalismia vastaan – maailmanlaajuisen sosialismin puolesta!

ROR:n kannanotto: Järjestäytykää Työväen Rintamaan sotilasvallankaappausta vastaan!

Ranskassa 20 eläkkeellä olevaa kenraalia ja yli tuhat muuta upseeria on julkaissut julistuksen, jossa he syyttavät maan poliittista johtoa ja uhkaavat sotilaallisella väliintulolla, sisällissodalla ja tuhansilla kuolonuhreilla. Valtavirran vaietessa toverimme Työväen Vallankumouksellinen Renessanssi- puolueesta (ROR) ovat julkaisseet seuraavan kannanoton. Lisää …

Posted in Artikkelit, ulkomaat, Fasismi, Kannanotot | Comments Off on ROR:n kannanotto: Järjestäytykää Työväen Rintamaan sotilasvallankaappausta vastaan!

Kansainvälinen sosialistikeskus Christian Rakovsky: Minne Venäjä? Ei liberalismiin eikä bonapartismiin, vaan sosialismiin!

Kansainvälisen sosialistikeskuksen Christian Rakovsky:n

kannanotto Alexei Navalnyin pidätyksestä ja protesteista
Lisää …

Posted in Kannanotot, Rakovsky-keskus | Comments Off on Kansainvälinen sosialistikeskus Christian Rakovsky: Minne Venäjä? Ei liberalismiin eikä bonapartismiin, vaan sosialismiin!