Guinea

 

Guineassa vuonna 2021 vallan ottanut sotilasjuntta on pysäyttänyt kaiken kaivostoiminnan Simandoun kaivosalueella. Simandoun kaivos on yksi maailman suurimmista hyödyntämättömistä rautaesiintymistä ja alueen rauta on erittäin korkea laatuista. Eversti Mamady Doumbouya sanoi kannanotossaan, että kaivostoiminta on keskeytetty, koska neuvotteluissa kaivoksen omistajien kanssa ei olla päästy yhteisymmärrykseen siitä, kuinka kaivostoiminta ottaisi huomioon Guinean kansan edun. Kaivoksen suurimpia omistajia on brittiläis-australialainen kaivosjätti Rio Tinto, jonka historia on kauheaa luettavaa.

Yhtiön omistama kuparikaivos Bougainvillen saarella Papua uudessa Guineassa oli iso tekijä Bougainvillen sisällissodan syttymiseen, sillä kaivoksen tuotot jakautuivat epätasaisesti väestöryhmien välillä. Kaivos aiheutti myös valtavia ympäristötuhoja. Yrityksistä huolimatta Rio Tinto ei ole ottanut vastuuta ympäristön tuhoamisesta. 2020 Rio Tinto räjäytti Australian alkuperäiskansoille kuuluvan, 46 000-vuotta vanhan pyhän luolan Juukanin solassa. Yhtiö väitti, että teko oli tahaton. Myöhemmissä tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, että yhtiö tiesi luolan kulttuuriperinnöllisen arvon, mutta räjäytti sen silti. Yrityksessä on raportoitu myös korkeista työntekijöiden itsemurhaluvuista, siirtotyöläisten rasistisesta kohtelusta sekä naistyöntekijöiden laajasta seksuaalisesta häirinnästä ja raiskauksista.


Guineassa sijaitsee mahdollisesti noin puolet maailman bauksiittivaroista sekä runsaat rautamalmi esiintymät, mutta maa on silti hyvin köyhä. 2019–2020 maassa oli laajoja hallituksen vastaisia mielenosoituksia ruuan hinnan noustessa ja kansainvälisen valuuttarahaston määräämien taloudellisten uudistusten osoittautuessa hyödyttömiksi suurelle osalle kansasta. Nämä mielenosoitukset tukahdutettiin raa’asti ja yli 80 ihmistä kuoli. Tästä seurasi vuonna 2021 vallankaappaus.


Länsi-Afrikassa on viimeisen kahden vuoden aikana ollut lukuisia sotilasvallankaappauksia. ISIS:n ja Al qaida ovat saaneet paikoin alueella jalansijan. Naton aiheuttama Libyan valtion romahduttaminen on lisännyt aseiden ja taistelijoiden virtaa alueelle. Ranskan armeijan läsnäolo alueella on myös aiheuttanut levottomuutta ja on ollut isona osasyynä vallankaappauksille Malissa ja Burkina Fasossa.

Guinea on viime vuosina vaatinut kaivosyrityksiltä panostusta maan infrastruktuuriin ja erityisesti rakentamaan rautatietä kaivosten ja satamien välille. Guineaa hallitseva juntta todennäköisesti käyttää kaivostoiminnan keskeytystä vain keinona painostaa kaivosyrityksiä parempiin sopimuksiin. Nähtäväksi jää onko tästä lopulta iloa Guinean kansalle.

Guinea itsenäistyi ensimmäisenä Ranskan länsi-Afrikan siirtomaista 1958. Äänestyksessä, jossa vaihtoehtoina oli liittyminen Ranskan johtamaan Communauté Financière Africaine (CFA) valuuttajärjestelmään tai itsenäistyminen, itsenäistyminen sai 95% äänistä. Silloinen Ranskan presidentti De Gaulle määräsi 4000 virkamiehen, opettajan, tuomarin ja lääkärin lähtemään Guineasta ja tuhoamaan perässään kaiken mahdollisen, joka saattaisi hyödyntää juuri syntynyttä itsenäistä valtiota. Rakennuksia, kirjoja, lääkkeitä yms. tuhottiin kostona.

Posted in Afrikka, Artikkelit, ulkomaat | Comments Off on Guinea

Marxilainen Työväenliitto – kannanotto 25.2.2022

 • Nato ja imperialismi ovat todelliset sodan sytyttäjät

 • Työväenluokan kansainvälinen internationalistinen mobilisaatio Naton ekspansiota vastaan

 • Sota Naton sodalle

 • Alas Kiovan filo-fasistinen hallinto

 • Kaatakaa Venäjän oligarkit ja kapitalismin restauroijat

 • Natoa ei pysäytä Putin vaan vallankumous

 • Suomen sanottava EI Nato-jäsenyydelle

 • Ei asevientiä Ukrainaan

 1. Torstaina 24.2.2022 Euroopan sydämessä syttyi sota, joka voi eskaloitua yleiseurooppalaiseksi ja jopa maailmanlaajuiseksi. Putin puhuu ”sotilasoperaatiosta” Donbasin venäjänkielisten alueiden asukkaiden puolustamiseksi ja pelastamiseksi. Atlantin toisella puolella Biden puhuu provosoitumattomasta hyökkäyksestä Ukrainan suvereniteetin lopettamiseksi. Kuten MTL:n 9. järjestökokouksen asiakirja toteaa, Suomessa on pitemmän ajan ollut käynnissä ennennäkemätön sotapropaganda. Kuukausia ennen kun Putin hyökkäsi Ukrainaan, Nato vieraili huippuedustuksella Suomessa ja Ruotsissa, jolloin imperialismin instituutio vi salaisia neuvotteluja kahden maan poliittisen ja sotilaallisen johdon kanssa. Sotarumpuja on soitettu myös muualla läntisen Euroopan maissa. Isompi kuvio on se, että imperialismin aggression tähtäimessä on Venäjän lisäksi myös Kiina. Porvarillinen media ”pohti” ennen Ukrainan sodan alkua, kannattaako iskeä ensin Venäjää, vai Kiinaa, vai molempia vastaan yhtäaikaisesti.

 1. Neuvostoliiton luhistuminen ja kapitalismin restauraatio Venäjällä teki vanhoista stalinismin byrokraateista oligarkkeja. Laajan yksityistämisprojektin seurauksena oligarkit kasasivat omaisuutta ja valtaa. Kapitalismiin paluu on kuitenkin tapahtunut aikana, jolloin vanha historiallinen kapitalismi lännessä oli syvässä systeemikriisissä, eikä se voinut toimia kasvualustana Venäjän uudelle yhteiskunnalliselle järjestelmälle. Toisaalta kapitalististen tuotantosuhteiden palauttaminen Venäjällä ei myöskään voinut auttaa Länttä pääsemään pois suostaan. Nykykapitalismi on sen jälkeen selviytynyt useamman kerran romahduksista, joista vakavin oli vuosina 2007-2008. Luomalla taloudellisia kuplia ja paisuttamalla finanssipääomien keinotekoisia arvoja kapitalismi on taas tilanteessa, jossa on odotettavissa edellistä romahdusta paljon pahempi pamaus. Imperialismi ei ole koskaan luopunut ns. Brzezinskin opista. Sen mukaan Venäjä tulisi hajottaa kymmeniin osiin, joita olisi helpompi muuttaa siirtomaiksi. Imperialismi on jo 1990-luvulta asti toistuvasti luvannut Venäjän hallinnolle, että se ei tule laajentumaan alussa Itä-Euroopan maihin ja myöhemmin entisiin Neuvostoliiton tasavaltioihin. Lupauksistaan huolimatta Naton luoma piiri Venäjän ympärille tiivistyi yhä enemmän ja silmukka Venäjän kaulan ympärillä kiristyi. Ukrainan liittymisellä Natoon syntyisi tilanne, jossa imperialismi perustaisi sotilastukikohtia kiven heiton päässä Moskovasta. Tämä oli viimeinen pisara Putinille.

 2. Venäläinen eliitti provosoidaan sotimaan vuodesta 2014 alkaen. Maidanin tapahtumat ja niitä seurannut länsimielinen vallankaappaus kylvi sisällissodan siemenet. Ukraina on uskonnollisesti, kielellisesti, talouden rakenteellisesti ja poliittisesti hyvin jakautunut maa ja yhteiskunta. Siellä toimivat paitsi Ukrainan armeijan joukot, myös eri fasisti- ja natsijärjestöjen miliisit, tai kansainvälisten natsijärjestöjen vapaaehtoiset. Siellä toimii jopa Isisin islamisteja, joita Erdogan värväsi ja lähetti sinne taistelemaan Donbasin kansantasavaltoja vastaan. Vaatimus Ukrainan Nato-jäsenyydestä tuo esille kapitalismin kriisin ratkaisemisen umpikujan, joka pakottaa imperialismia etsimään ratkaisuja sodan kautta. Venäjä ei kuitenkaan ole helppo nakki kuten Irak. Sotatilanne voi riistäytyä käsistä ja muuttua ydinsodaksi. Jos Ukrainan tilanne rauhoittuisi jonkun kompromissin jälkeen, tämä olisi vain väliaikaista. Imperialismin tavoitteena on luoda uutta kylmää sotaa Venäjää ja Kiinaa vastaan. Edellytys siihen on eurooppalaisten valtioiden suhteiden katkaiseminen Venäjän kanssa. Kyseessä siis pääasiallisesti on energiaan liittyvät suhteet. Siihen tähtäsi myös uudet liittolaisuusjärjestelyt USA:n, Britannian ja Australian välillä (AUKUS). Putin ei voi kestää taloudellisesti mahdollista kylmää sotaa, sen vuoksi se ryhtyi kuumaan sotaan saadakseen nopeampia ratkaisuja. Ja ratkaisuksi mielletään kartan uudelleenpiirtäminen.

 3. Uusi geopoliittinen järjestys ei voi syntyä ennen kun jompikumpi osapuoli on sotilaallisesti tuhottu. Jalta syntyi toisen maailmansodan jälkeen natsien kukistuttua ja Wienin sopimukset Napoleonin armeijan tuhoutumisen jälkeen. Nyt maailma on taas jyrkässä käännekohdassa, kuten yli 70 vuotta sitten, tai 30 vuotta sitten, Neuvostoliiton romahdettua. Paradoksi on siinä, että uuden nomenklatuurin aika on loppumassa ja Putinin edustaman kastin eväät on syöty. Läntisen kapitalismin voimavarat ovat ehtymässä, ja se ei tarjoa olemassaolon edellytyksiä eliittiselle klikille sen enempää Venäjällä, kuin Kiinassakaan. Putinin hyökkäys oli räikeästi provosoitu. Ukrainan armeija yhteistyössä Stepan Banderan lippua kantavien, Oikeistosektorin ja Svobodan järjestöjen fasistijäsenten, tai kansainvälisen natsipataljoona Azovin avustuksella oli päivittäin hyökännyt systemaattisesti Donbasin alueelle vastoin Minskin sopimuksen ehtoja, ennen kuin Putin tunnusti alueen itsenäiseksi julistautumisen.

 4. Tästä konfliktista eniten hyötyy amerikkalainen imperialismi. Nato näyttäytyy kuin enkelinkasvoinen järjestö, joka varustaa reilusti Ukrainaa ja Venäjän naapurissa sijaitsevia jäsenvaltioitaan esim. Puolaa ja Baltian maita, joihin se myös lähettää lisää joukkoja. Sen lisäksi amerikkalaiset hyötyvät siitä, että Saksan hegemonia EU:ssa on lyöty North Stream 2:n projektin peruuttamisella. Toinen suuri hyötyjä tulee olemaan Turkki. Erdoganin tai jonkun muun johdolla, se tulee vaatimaan vastapalvelusta, mikäli hän suostuu estämään Venäjän alusten kulkua sulkemalla Bosporinsalmen. Jos vastapalvelus pitää sisällään Turkin alueellista ekspansiota, niin silloin Ukrainan konflikti on eskaloitunut Lähi-itään. Sen vuoksi Putin on viime aikoina vahvistanut ilmavoimiensa kapasiteettia Syyriassa.

 5. Suomalaisen ja eurooppalaisen vasemmiston kanta on surkea ja hyvin vaarallinen työväenluokan intresseille. Pahimmassa tapauksessa toivotaan Venäjän armeijan tappiota. Jotkut asettuvat imperialismin ja Venäjän välisen maaston keskelle pitämällä molemmista yhtä pitkää välimatkaa. Toiset pitävät Venäjää imperialistisena maana, jolloin ei ole järkevä ottaa kantaa kun vastakkain on kaksi imperialismia. Helsingissä nähtiin 10 000 mielenosoittajan kulkueita ja sosiaalisissa medioissa vasemmistolaiset aktivistit varustavat profiilikuvansa Ukrainan lipulla. Kiukku Putinia vastaan muuttuu ryssävihaksi ja russofobiaksi. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Halla-aho vaatii lain muuttamista niin, että asevienti Ukrainaan olisi sallittu. Muut puolueet yksi toistensa jälkeen alkavat kannattaa Natojäsenyyttä. Venäläisvastaisuutta rinnassaan VaseLi osoittaa mieltä yhdessä äärioikeiston kanssa. Sen puolueen kanta ei ole kovin kaukana vaatimuksesta hakea Natojäsenyyttä. Kuten Kansainvälinen Sosialistinen Keskus ”Cristian Rakovski” kannanotossaan painottaa, ”Jugoslavian hajottamisesta asti imperialismin tavoitteisiin kuuluu koko itäisen Euroopan natottaminen, ’värilliset’ vastavallankumoukset ja sodat Kaukasiassa, krooninen kriisi Ukrainassa, entisen neuvostoalueen siirtolaistaminen ja pakottaminen toimimaan nukkehallituksien kautta ja järkyttyneen imperialismin maailman hegemonian vakauttaminen.

 6. Marxilainen Työväenliitto on Rakovski-keskuksen jäsenorganisaatio. Olemme allekirjoittaneet yllä mainitun kannanoton. Tästä internationalistisesta asenteesta lähtien, emme pidä yhtä suuria välimatkoja imperialismin ja Venäjän tai Kiinan välillä. Imperialismi, Nato ja siihen jäsenyyttä ajavat eliitit ovat meidän vihollinen nro yksi. Julistamme sodan imperialismin sodalle – vihollisen lonkeroita on meidän omassakin maassa. Arsenaalinamme on kansainvälinen työväenluokka ja solidaarisuus eri maiden sorrettujen välillä. Ykköstykkimme on vallankumous, joka tulee tekemään lopun imperialismista, kapitalismista, riistosta, sorrosta, armeijoista ja ennen pitkää luokkayhteiskunnasta. Nämä ovat kansainvälisen työväenluokan tehtäviä, ja niitä kukaan ei voi tehdä eikä kykene suorittamaan sorrettujen puolesta. Emme jää siis odottamaan milloin joku Putineista, Gaddafeista, Chaveseista tm. sellaisista puhdistaisi maailman, jossa eletään. Näin ollen vastustamme myös Putinin antikommunistista klikkiä ja vannomme toimimaan käsi kädessä venäläisen työväenluokan kanssa Venäjällä restauroidun kapitalismin ja bonapartistisen putinismin kumoamiseksi. Emme tule unohtamaan Putinin retoriikkaa Leniniä, Trotskia ja bolsevikkeja vastaan samalla kun hän ylistää Stalinia ja stalinismia. Venäjän uusi porvarillinen nomenklatuuri on stalinismin jatke ja sen aikaansaama. Tämä selittää Putinin suurvenäläisiä ja nationalistisia asenteita. Hyökkäys bolsevismia vastaan ilmaisee hänen pelkoaan siitä, että proletariaatti niin Ukrainassa, kuin Venäjällä alkaisi näytellä päähenkilön roolia historian kehityksessä.

 7. Siihen tehtävään proletariaatti tarvitsee ennen muuta vallankumouksellista strategiaa, ohjelmaa, organisaatiota, eli kansainvälistä vallankumouksellista puoluetta. Uuden Internationaalin perustamista pitää valmistella. Kapitalismi on yhteensopimaton elämän kanssa. Vain yleiseurooppalaiset Yhdistyneet Sosialistiset Neuvostotasavallat voisivat taata rauhaa, hyvinvointia, tai ympäristön pelastamisen.

 • Nato ja imperialismi ovat todelliset sodan sytyttäjät

 • Työväenluokan kansainvälinen internationalistinen mobilisaatio Naton ekspansiota vastaan

 • Sota Naton sodalle

 • Alas Kiovan filo-fasistinen hallinto

 • Kaatakaa Venäjän oligarkit ja kapitalismin restauroijat

 • Natoa ei pysäytä Putin vaan vallankumous

 • Suomen sanottava EI Nato-jäsenyydelle

 • Ei asevientiä Ukrainaan

 • Enemmän kuin koskaan ennen nyt tarvitaan Leninin ja Trotskin rakentamaa Internationaalia

 • Nyt tarvitaan uutta Zimmerwaldin konferenssia

27.2.2022

Posted in Articles, EU, Kannanotot, NATO | Comments Off on Marxilainen Työväenliitto – kannanotto 25.2.2022

Israel käynnistää valtavan poliittisen myrskyn Lähi-idässä

Israelin viime sunnuntaina käynnistämä hyökkäys Itä-Jerusalemin palestiinalaisväestöä vastaan jatkuu. Suuresta ihmisuhrien saldosta huolimatta palestiinalaisnuorten vastarinta on merkittävää. Sodan eskalointi Gazaan ei tuonut Israelille edullisia ratkaisuja vaan se on eskaloinut Israelin pulmat. Samalla se on laajentanut pinta-alaa, jossa vastarinta esiintyy. Mitä tällä hetkellä tapahtuu miehitetyllä maalla pitää sisällään tiivistettynä kaiken väkivallan, terrorin ja koko palestiinalaisten traagisen historian Israelin perustamisesta vuonna 1948. Hyökkäyksen alkamiseksi valittiin sunnuntai 9.5. kansainvälisenä äitienpäivänä. Symbolinen valinta niitä vastaan, jotka synnyttävät taistelijoita. Esimakua konfliktista saatiin perjantaina 7.5. jolloin poliisi hyökkäsi mielenosoittajien kimppuun viimeisenä ”harjoitteluna” ennen tulevan ”näytelmän” alkua. Hyökkäys suoritettiin ramadanin aikana, silloin kun ihmiset olivat rukoilemassa moskeijassa. Sionismin voimat ensin tunkeutuivat al-Aqsan moskeijaan, jonka jälkeen poistuivat sieltä ja heittivät temppelin sisään kyynelkaasua. Lopuksi lukitsivat moskeijan ovet tunniksi, ettei kukaan pääsisi ulos eikä sisään. Israel perusteli, että tapahtumalla juhlitaan niin sanottua ”Jerusalemin päivää”. Lisää …

Posted in Artikkelit, ulkomaat, Lähi-itä | Comments Off on Israel käynnistää valtavan poliittisen myrskyn Lähi-idässä

Taistelu elämästä on taistelu globaalia kapitalismia vastaan – maailmanlaajuisen sosialismin puolesta!

Kansainvälisen Sosialistikeskus “Kristian Rakovski”:n ja MTL:n

Vappukannanotto 2021

1. Tänä kansainvälisenä työväen vappuna 2021 Kansainvälinen Sosialistikeskus “Kristian Rakovski” tervehtii kansainvälistä työväenluokkaa ja kaikkia riistettyjä, sorrettuja ja syrjittyjä kaikkialla maailmassa, jotka taistelevat ihmiskuntaa ja luontoa kohdannutta ennenäkemätöntä katastrofia vastaan, jonka on tuottanut tämä rappeutunut kriisien yhteiskuntajärjestelmä, globaali kapitalismi.

Lisää …

Posted in Artikkelit, ulkomaat, Fasismi, Kannanotot, Korona, Lakot, NATO, Polttopisteessä, Rakovsky-keskus | Comments Off on Taistelu elämästä on taistelu globaalia kapitalismia vastaan – maailmanlaajuisen sosialismin puolesta!

ROR:n kannanotto: Järjestäytykää Työväen Rintamaan sotilasvallankaappausta vastaan!

Ranskassa 20 eläkkeellä olevaa kenraalia ja yli tuhat muuta upseeria on julkaissut julistuksen, jossa he syyttavät maan poliittista johtoa ja uhkaavat sotilaallisella väliintulolla, sisällissodalla ja tuhansilla kuolonuhreilla. Valtavirran vaietessa toverimme Työväen Vallankumouksellinen Renessanssi- puolueesta (ROR) ovat julkaisseet seuraavan kannanoton. Lisää …

Posted in Artikkelit, ulkomaat, Fasismi, Kannanotot | Comments Off on ROR:n kannanotto: Järjestäytykää Työväen Rintamaan sotilasvallankaappausta vastaan!

Kansainvälinen sosialistikeskus Christian Rakovsky: Minne Venäjä? Ei liberalismiin eikä bonapartismiin, vaan sosialismiin!

Kansainvälisen sosialistikeskuksen Christian Rakovsky:n

kannanotto Alexei Navalnyin pidätyksestä ja protesteista
Lisää …

Posted in Kannanotot, Rakovsky-keskus | Comments Off on Kansainvälinen sosialistikeskus Christian Rakovsky: Minne Venäjä? Ei liberalismiin eikä bonapartismiin, vaan sosialismiin!

Pysäytetään kansallinen egoismi! Aloitetaan kaikkien maitten rokotukset eturintaman terveydenhuollon ja vanhainkotien työntekijöistä!

Kansainvälisen sosialistikeskus Christian Rakovskyn vetoomus

Pysäytetään kansallinen egoismi! Aloitetaan kaikkien maitten rokotukset eturintaman terveydenhuollon ja vanhainkotien työntekijöistä! Pakkolunastetaan kaikki voittoa tavoittelevat terveydenhuoltoyhtiöt! Kansainvälinen ratkaisu kansainväliseen ongelmaan! Suojellaan ihmiselämää kapitalismin pystyttämiä kahleita vastaan!

Lisää …

Posted in Kannanotot, Korona, Rakovsky-keskus | Comments Off on Pysäytetään kansallinen egoismi! Aloitetaan kaikkien maitten rokotukset eturintaman terveydenhuollon ja vanhainkotien työntekijöistä!

400 lasta sotaa paossa ilman huoltajaa etsivät kotia

Kreikka. Siellä on EU:n eteläraja, ja myös tuhansia ihmisiä, jotka ovat paenneet sotaa kolmannesta maailmasta. Heillä on perheitä, joilla on pieniä lapsia ja vauvoja, mutta myös noin 400 lasta joilla ei ole mitään perhettä, ei toivoa eikä tulevaisuutta.

Euroopan maat, mukaan luettuna Suomi, ovat velvollisia myöntämään turvapaikan näille lapsille, jos mielivät kutsua itseään sivistyneiksi maiksi. Kyse on pienistä lapsista, joille on kehittynyt jo 10-vuotiaina psyykkisiä ongelmia ja joilla on itsetuhoisia taipumuksia. Pääsyy on post-traumaattinen shokki, joka johtuu siitä kaikesta mitä he ovat käyneet läpi – ensin sota ja nyt se, miten heitä kohdellaan Morian pakolaisleirillä. Lisää …

Posted in Kannanotot | Comments Off on 400 lasta sotaa paossa ilman huoltajaa etsivät kotia

Solidaarisuutta Haft Tapehin työläisille!

Tänään 4.8.2020 on Haft Tapehin työläisten 52. lakkopäivä. Tähän historialliseen lakkoon kulminoituu heidän vuosia kestänyt taistelunsa oikeuksistaan ja yksityistämisen peruuttamiseksi. Haft Tapehin liitto perustettiin ensimmäisen kerran 1974-75, mutta islamilaisen tasavallan työläisvihavieliset ja anti-vallankumoukselliset linjaukset ja panettelu tekivät siitä laittoman, kuten sadoista muistakin ammattiliitoista.

Lisää …

Posted in Artikkelit, kotimaa | Comments Off on Solidaarisuutta Haft Tapehin työläisille!

Suursodan uhka herää taas Kaukoidässä – VaNu imperialismin linjoilla

Globaalin kapitalismin kriisi alkoi ennen koronakriisiä. Virus on vain kärjistänyt yhteiskunnallisen järjestelmän umpikujaa, joka koskee koko maailmaa. Sen ytimessä on historian vaurain maa, Yhdysvallat. Jo heti sen jälkeen kun Trump oli virkaansa valittu, hän alkoi syytellä Kiinaa kaikista järjestelmänsä ”patologisista” oireista. Oliko ongelmana siis budjettivaje, velkaantuminen, työttömyys tai pörssin romahdukset, sormi osoitti kohti Kiinaa. Kiina on historiallisesti auttanut länsimaisia pääomia ammentamaan voittoja aikana, jolloin työn riisto Amerikassa ja Euroopassa ei tuottanut riittävästi voittoja.

Lisää …

Posted in Artikkelit, kotimaa | Comments Off on Suursodan uhka herää taas Kaukoidässä – VaNu imperialismin linjoilla