Espanja Kreikan tiellä kohti kuilua

Samanaikaisesti kun sijoittajien katse on Italiassa, yhä enenemässä määrin ne katsovat myös Espanjan suuntaan. Euroalueen neljänneksi suurimmassa taloudessa tapahtuu prosesseja, jotka kääntävät maan talouden kurssia kohti Kreikan aikaisemmin seurattuja polkuja.

Yksi ilmaisin siitä on 10 –vuotisen lainan korko, joka nousi 5,4 prosenttiin viime helmikuun 4,8 prosentista. Kaikki Espanjan talouden näköalat ovat jatkuvan kyseenalaistamisen alla. Mikä on sitten pääsyy, joka asettaa Espanjan jälleen pyörremyrskyn ytimeen? Maan talousministeriö joutui muuttamaan arviot budjettivajeensa supistamisesta. Näin ollen alijäämä budjetissa kasvaa suunnitellusta 4,4 prosentista 5,8 prosenttiin, mikä on EU:n vaatimaa kolmen prosentin rajaa miltei kaksi kertaa suurempi.

Sen lisäksi espanjalaispankkien tila aiheuttaa EU:lle päänsärkyä sen vuoksi, että pankkisektori on edelleen altis kiinteistöjen roskalainojen markkinoille. Espanjan pankkien jälleenrahoittaminen saattaa osoittautua riittämättömäksi vastaamaan tarpeisiin, jotka syntyvät säästötoimien aiheuttamasta lamasta.

Kolmas syy markkinoiden huolestumiseen on pelko siitä, että Espanjan talous on jo alenevassa prosessissa säästötoimien lisäksi myös senkin vuoksi, ettei ole näkyvissä kasvuun johtaneita toimenpiteitä. Se syventää laman perspektiivit, mikä supistaa valtion tulot, mikä taasen kasvattaa paineet lisätä säästötoimenpiteitä.

Tämä on ilmiselvästi tie, jota Kreikkakin on kulkenut.

This entry was posted in Artikkelit, ulkomaat, EU, Polttopisteessä. Bookmark the permalink.