Terveydenhuollossa kolmen kerroksen väkeä

kirjoittanut: Vapaa Vasemmisto

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana uusliberalistiset linjaukset Suomessa ovat kasvattaneet tuloeroja enemmän kuin missään muussa OECD-maassa. Samanaikaisesti palvelut ovat heikentyneet. Myös terveyserot kasvavat. Suomessa ”annetaan” muodostua kolmen kerroksen väkeä. Yläkerroksessa asuu kasti, jolla on varaa ostaa palveluita yksityisiltä tai kustantaa niitä kattavia vakuutuksia. Keskikerroksia miehittää ne työssä olevat ihmiset, joilla on mahdollisuus kääntyä työterveyspalveluita tarjoaviin tahoihin. Alakerrassa elää rupusakki, työttömät, eläkeläiset, opiskelijat tai vuokratyöläiset, ekstralaiset, määräaikaiset yms.

Työelämän ulkopuolelle jääneiden perusturva on huomattavasti heikompi verrattuna työssä oleviin. Jo vuodesta 1963 voimaan astunut lakisääteinen sairausvakuutus on taannut kaikille terveydenhuollon palveluita. Järjestelmä ei kuitenkaan ole kaikille sama. Kolmen kerroksen väkeä hoitaa kolmekerroksinen järjestelmä. Terveyskeskuksissa kaikkia tauteja hoitaa usein vaihtuva, useimmiten kokematon terveyskeskuslääkäri. Jonot ovat pitkiä ja lähetettä sairaalahoitoon ei saa helposti, vaikka tarvetta olisikin.

Kuntien ongelmat ovat monipuoliset ja mutkikkaat. Valtio kasaa koko ajan lakisääteisiä velvoitteita, ilman siihen tarvittavaa valtionavun lisäämistä. Kustannuksia lasketaan alakanttiin, minkä seurauksena kunnille jää vähemmän varoja toteuttaa pakolliset velvoitteensa. Tämä pakottaa kunnat velkaantumaan. Se, että lainaa otetaan Kuntarahoituksen ja Kuntien takauskeskuksen kautta on ainoa syy, miksi velkaantuneet kunnat saavat vielä matalakorkoisia lainoja. Se ei kuitenkaan voi jatkua pitkään.

Nokian entisen johtokunnan jäsenen Esko Ahon mukaan syy kuntien kriisin on siinä, että ”olemme eläneet samalla tavalla kuin Etelä-Euroopan valtiot”. Tendenssit velkaantumisesta ja kuntauudistuksesta johtuen ovat palveluiden karsimisen suuntaan. Muillakin osa-alueilla kuin terveyshuollossa nykymalli ajetaan alas sen sijaan, että sitä uudistettaisiin. Kauttaaltaan palveluissa vallitsee sama trendi: laadun heikentyminen ja saatavuuden väheneminen. Vastapainoksi tarvitaan vastustusvoimia. Uuden Oulun valtuustossa tarvitaan enemmän oppositio- kuin kompromissivoimia.

This entry was posted in Artikkelit, kotimaa, EU. Bookmark the permalink.