Tuomitsemme Vapaan Vasemmiston halvaannuttamisen

Vapaa Vasemmisto perustettiin puoli vuotta ennen kuntavaaleja 2012. Ryhmään liittyi järjestöjen ja puolueiden edustajia, mutta valtaosa mukaan tulleista oli puoluepoliittisesti sitoutumattomia nykypolitiikkaan ja hallitusvasemmistoon tyytymättömiä aktivisteja.

Vapaan Vasemmiston oli määrä vaalia vasemmiston oikeita arvoja ja vihreyden aidompia teemoja. Valitsimme vastarinnan kompromissien sijaan. Loimme kattavan vaaliohjelman ja kävimme vaativan vaalikamppailun saaden 700 ääntä, kun valtuustopaikkaan olisi tarvittu noin 400 lisä-ääntä. Uudelle ryhmälle saavutus oli kiitettävänä.

Aikataulun kiireisyyden vuoksi Vapaalla Vasemmistolla ei ollut mahdollisuutta pohtia toimintaperiaatteitaan riittävän syvällisesti. Kysymykset verkoston järjestäytymismuodoista, jäsenyydestä ja säännöistä jäivät vaalien jälkeiselle ajalle.

Heti vaalien jälkeen Vapaan Vasemmiston aktivistit tekivät kattavan vaaliarvion ja suunnittelivat tulevaa toimintaa optimistisin mielin. Olihan tarkoituksena toimia myös vaalien välisenä aikana. Tämä ei kuitenkaan sopinut katalin aikein mukaan tulleille ja jo aikaisemmin vaalityötä vaikeuttaneille kolmelle SKP:n jäsenelle. He voimistivat toimintamme sabotointia.

Ryhmän sähköpostilistan ylläpitäjä Katriina Oinas (SKP) kieltäytyi luovuttamasta listan hallintaa kokouksen valitsemalle toverille. Hän eväsi mielivaltaisesti kahden toverin pääsyn listalle aiheuttaen usean aktivistin eron jäsenlistalta.

Vapaasta Vasemmistosta on jopa ehdotettu tehtävän keskustelukerho ilman ohjelmaa ja sääntöjä. Kun ryhmän jäsenten ei tarvitsisi sitoutua mihinkään, olisi ryhmä täysin kykenemätön tavoitteelliseen toimintaan.

Jäsenten pyynnöistä ja lupauksestaan huolimatta puheenjohtaja ei ole kutsunut ryhmän kokousta koolle asianmukaisesti sitten marraskuun. Ryhmän toiminta haluttaneen jäädyttää kokonaan, jotta Vapaata Vasemmistoa nyt hallitseva kopla voisi käyttää ryhmän nimeä tulevaisuudessa omiin tarkoituksiinsa. Me vastustamme tätä.

Radikaalin ja taistelevan vasemmiston yhteisrintamaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Sellainen tullaan lähitulevaisuudessa perustamaan.

Me allekirjoittaneet tuomitsemme Vapaan Vasemmiston halvaannuttamisen, ja näemme ainoaksi mahdollisuudeksi irtautumisen verkostosta. Me emme halua ottaa vastuuta SKP:n peitejärjestön teoista.

Mika Iisakka
Svante Malmström
Dimitris Mizaras
Juha Tapio
Kaija Turppo

This entry was posted in Artikkelit, kotimaa, Kannanotot. Bookmark the permalink.