MANIFESTI – MTL:n VI. järjestökokous

[Kirjoitus on maailmaa koskeva osa asiakirjasta, jonka on hyväksynyt Marxilaisen Työväenliiton VI. järjestökokous 15.-17.11.2013. Asiakirjan jälkimmäinen osa käsittelee kapitalismin tilaa Suomessa]

*********************************************

Maailmantalous – kapitalismin tila

1. Marxilaisen Työväenliiton 5. järjestökokous pidettiin erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Maailmanlaajuinen kapitalismi oli historiansa pahimmassa kriisissä, ja kaikki lääkkeet sen rajoittamiseksi ovat epäonnistuneet yksi toisensa jälkeen. Amerikkalainen elvytys, jolla pumpattiin myyttisiä määriä inflatorisia dollareita markkinoille ja kiinalainen maapallon suuriman talouden rahoittaminen tai eurooppalaiset toimenpiteet julkisten talouksien tasapainottamiseksi estivät akuutteja ja välittömiä valtioiden ja pankkien romahduksia, mutta ne eivät piristäneet kansantalouksia. Globaalikapitalismi on edelleen taantumassa eikä näköpiirissä ole merkkejä tilanteen muuttumiseksi.

2. Kapitalismin maissa polaarisuus ja eripura ovat huutavia. Yhdellä navalla on työttömien armeija, jonka riveihin virallisten tilastojen mukaan kuuluu yli 200 miljoonaa ihmistä. Toisella navalla yli puolet ihmiskunnan tuottamasta vauraudesta on väestön yhden prosentin käsissä; vielä 10 prosenttia ihmiskunnasta omistaa 86 prosenttia vauraudesta. Ollessaan syvässä rappiovaiheessa kapitalismi tuottaa runsaasti vain fiktiiviarvoja ja reilusti loisia kapitalisteja. Todellista kestävää ratkaisua tämän tuotantotavan sisällä ei ole. Siitä on päästävä eroon mahdollisimman nopeasti. Kriisi ilmenee eri maissa eri intensiteetillä. Globalisaation kautta finanssipääoma kontrolloi taloudet ja määrittää työnjakoa eri maissa. Siksi kriisi on maailmanlaajuinen. Kriisi on myös historiallinen koska se pitää sisällään ja ylittää kaikki aikaisemmat kriisit, vuoden 1929 romahduksen ja 1930luvun
laman. Kriisi on myös rakenteellinen, koska kaikki ne ristiriidat, joista kapitalismi koostu ja jotka saavat sen toimimaan, ovat puhjenneet auki.

3. Kaikki mahdolliset pelastusoperaatiot, jotka on suoritettu loppuun asti, toimivat omalla vuorollaan tulevien romahduksien syynä. Kaksi vuotta sitten MTL:n järjestökokous totesi, että kapitalismi siirtää totaaliromahduksensa lähitulevaisuuteen. Vuonna 2013 VI kokous toteaa, että se lähitulevaisuus on nyt. Olemme luonnehtineet tilannetta pääoman liikakasautumisen kriisiksi. Tämä diagnoosi osoittautuu oikeaksi; pääomia siirtyvät pankeista valtioiden kassoille ja päinvastoin, johdannaisia ja velkakirjoja kaupataan markkinoilla, ja pörsseissä niin fiktiiviset kuin reaalisetkin osakkeet vaihtavat käsiä yhä kiihtyvämmässä tahdissa. Silti talous on taantumassa, rahalla vaihdetaan vain rahaa tai muuta finanssituotetta, reaalitalous kuihtuu, työttömyys kasvaa ja keinottelu kukoistaa. Eletään aikoja, joissa entisillä lääkkeillä kapitalismi ei voi enää jatkaa ehjin nahoin, ja lääkityksen lopettaminen merkitsee johtojen poistamista kapitalismin hengityskoneesta.

4. Viime kesäkuussa elettiin tiivistä historiallista aikaa. Sekä USA:ssa että Kiinassa vakuutettiin lujasta tahdosta tehdä talouspolitiikan linjalle U-käännös ja yrittää jarruttaa elvytystä riskien minimoimisen toivossa. Toiseen suuntaan ilmoitti pyrkivänsä Japani, jossa yli 20 vuoden deflaatio ja historian hirvittävimpiin lukeutuva Fukushiman luonnonkatastrofi ovat miltei tyystin lamauttaneet kansantalouden. EU:ssa ollaan odotuskannalla ja ainakin julkisesti halutaan vannoa leikkausten ja julkisten talouksien tervehdyttämisen nimeen.

5. Keskuspankkien keskuspankki, BIS varoitti kesäkuun muistiossaan, että jos inflatorinen politiikka jatkuu, pankkijärjestelmää uhkaa ennennäkemätön luhistuminen. USA:ta vaivaa iso liuta muitakin ongelmia, jotka voivat käynnistää luhistumisen lumivyöryn ympäri maailmaa. Kyvyttömyys sopia edes seuraavan vuoden budjetista altistaa virallista politiikkaa republikaanien sisällä toimivan äärioikeiston kiristyksiin. Budjettijupakkaan ja elvytyksen jarruttamiseen liittyvien seikkojen lisäksi, äkkikuoleman riski piilee myös siinä, että Yhdysvaltain liittovaltion velkakaton taso on saavutettu ja jopa ylitetty tämän vuoden alusta asti. Velkojien luottamuksen horjuminen voi johtaa lainakorkojen nousuun ja tämän kautta myös valtion maksukyvyttömyyteen, joka visertäisi kuolemanvirsiä kaikille kansantalouksille maailmalla.

6. Valtioiden velkaantumiseen vaikutti mm. pakko pelastaa ja rahoittaa pankkeja. Tämä kaikki tapahtuu aikana, jolloin reaalitalous on supistumassa nopealla tahdilla. Velkaantumisessa aktiivista roolia ovat näytelleet kansainväliset investointipankit, jotka kierrättävät rahaa veroparatiisien kautta. Zombie-pankkien hengissä pitäminen halvalla rahalla heikentää keskuspankkien vakavaraisuutta, siirtää rahaa varjopankkijärjestelmän kautta hämäriin sijoituksiin ja kasvattaa olemassa olevia kuplia taloudessa. Kansalliset keskuspankit ja EKP ovat yrittäneet vakauttaa rahamarkkinoita järjestämällä esim. pankeille stressitestejä, jotka osoittautuivat kyvyttömiksi estää tai karkottaa pankkikriisejä. Umpikujassa ratkaisukeinojen löytämisen suhteen ollaan siinäkin, että monet pankit ovat liian suuria sekä pelastettaviksi että kaatumaan, kuten Lehman Brothersin varoittava esimerkki kertoo. Kun valtio ei enää pysty pankkeja pelastamaan, yritetään käydä pankkien osakkeenomistajien ja tallettajien taskuille.

7. Talouspoliittinen linja tästä lähtien siirtyy bail-out’sta, jossa valtiot auttoi velkarahoilla pankkeja selviytymään, bail-in’in, jossa ns. “vastuu” siirtyy pankin omistajille ja tallettajille. Systeemiä uuden maksajan löytämiseksi kokeiltiin pienessä mittakaavassa Kyproksella. Sielläkin alussa verotettiin vain yli 100 000 euron talletuksia. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n teknokraatit ovat lähettäneet jäsenvaltioittensa hallituksiin lakonisen mutta ytimekkään ehdotuksen: “Jos haluatte ratkaista julkisen velan ongelmanne, teidän tulee käydä käsiksi niin köyhien kuin rikkaidenkin talletuksiin”. IMF:n mukaan aluksi voidaan viedä 10 prosenttia kaikkien pankkitileiltä. Kyseessä olisi ylimääräinen vero, joka veloitettaisiin vain kerran. Mikään ei tietenkään estä valtiota kokeilemasta samaa uudestaan. Toimenpide muistuttaa Saksan talouspolitiikkaa sen koettua tappion ensimmäisessä maailmansodassa. Jotkut ekonomistit ovat esittäneet Equity Recourse Notes bondien käyttöönottoa. Sen mukaan pankit laskevat velkakirjoja liikkeelle ja hankkivat näin rahoitusta. Ostajat sitoutuvat sovittuun ERN-korkoon, joka muuttuukin pankin osakkeeksi. Tällä tavalla pankin ei tarvitse hakea uutta lainarahaa ja sijoittajat muuttuvat huomaamatta roskapankin uusiksi omistajiksi.

8. Tähän asti järjestelmän toimenpiteet eivät ole olleet tekoja kriisistä poispääsemiseksi, vaan pikemmin välittömän romahduksen välttämiseksi. Tästä lähtien kyseiset toimenpiteet aiheuttavat enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä lääke tappaa potilaan eikä tautia. Vuoden 2008 jälkeen kaikki perinteiset talousopit rahoitus ja finanssipolitiikassa menevät uusiksi. Kun korkotaso on lattiassa, ei koroilla voi enää leikkiä. Talouksien surkea tilanne ja huonot näkymät lamasta irtipääsemiseksi ovat ainoa syy, miksi inflaatio ei ole vielä alkanut laukata sellaisen rahapumppaamisen jälkeen. Ensimmäiseksi toimenpiteeksi vuoden 2008 jälkeen tuli lisätä julkista kysyntää – eli velkaantumista. Viimeinen kasvoi tasolle, joka rajoittaa talouskasvua. Jonkun rajan jälkeen (joidenkin mielestä 90 % BKT:sta) ylivelkaantuminen pakottaa taantumaan. Tämä on perussyy siihen, miksi bail-outien aika on ohi. EU:n harjoittama vyönkiristyksen ja leikkausten politiikka kurjistaa kansaa ja tyrehdyttää kysyntää niin, ettei se pysty elvyttämään taloutta. Näin ollen valtiotalouksien maksukyvyttömyyttä, jota lähellä USA:n talous on, ei voida estää. Bailin taas raiskaa kapitalismin pyhimpiä arvoja, säästämisen ja omistamisen oikeutta. Jos ja kun se otetaan käyttöön, sen seuraamukset tulevat olemaan arvaamattomia.

USA, Kiina ja Japani

9. Yhdysvallat on maailman suurin talousmahti. Tapahtumat siellä heijastuvat koko maailmalle niin suoraan kuin välillisestikin. Maailmanlaajuinen kapitalismi pyörii ottaen huomioon USA:n keskuspankin ja liitovaltiontalouden tilan, valtionvelkaa ja sen rahoitusmekanismeja. Jos aletaan epäillä Yhdysvaltain maksukykyä, kaikki muukin luottamus mihin tahansa kansantalouteen romahtaa. Sisäinen luhistuminen Yhdysvalloissa aiheuttaisi monen gigatonnin globaaliräjähdyksen maapallolle. Yhdysvaltain talous on kolmen suurongelman edessä. Yksi on mahdottomuus suunnitella tuloja menoarviota edes vuodeksi eteenpäin. Toinen haaste on elvyttämiseen (Quantitative Easing) tarkoitetut dollarit. Pörssi mahtaisi romahtaa, jos niitä rupeaisi vähentämään. Taantuma jatkuu yhä syvempänä, ja jossain vaiheessa myös inflaatio käynnistyy hillitsemättömänä, mikäli elvytystä päätetään jatkaa. Taasen verojen kiristys ja menojen leikkaukset saisivat Yhdysvallat samaan tilanteeseen, missä EU on. 10. Kesäkuussa USA:n keskuspankin, Fedin silloinen pääjohtaja Bernanke varoitti, että mittavat elvytyspaketit saattavat pian jäädä vain velkakirjojen takaisin ostamiseksi välttämättömälle tasolle, joka on tällä hetkellä 85 miljardia dollaria kuukaudessa. Syyskuussa Bernanke joutui pyörtämään sanansa, kun Wall Streetin levottomuus ja paniikkihäiriöt demonstroivat hänelle siitä, mitä markkinat odottivat, dollareiden lisäpainantaa. Ratkaisu velkakaton tasosta ja budjetista on siirretty pari kuukautta eteenpäin. Linjaukset elvytystason säilyttämisestä on käytännössä tehty vaiheessa, kun Fedin pääjohtajaksi valittiin kyseisen linjauksen kannalla oleva Janet Yellen.

11. Tämä on vahva viesti siitä, että keskuspankki yrittää edelleen paikata kuplaa uudella kuplalla. Lehman Brothersin konkurssi syvensi kriisiä, muttei aiheuttanut sitä.  Suurpankin konkurssi oli itsekin suuren velkakuplan aiheuttama. Edellisten haasteiden kruunauksena olisi, että liitovaltio julistautuisi maksukyvyttömäksi. USA:n julistautuminen maksukyvyttömäksi tulisi sulkemaan loputkin yhdysvaltalaisesta taloudesta, siitä jäljellä olevasta osasta, mitä lama ei ole romuttanut. Tästä syntyisi entistä uhkaavampi jatkuva epävarmuus, joka kurittaisi BKT:ta muissakin maissa. USA:n taloutta kohtelee kaltoin samat vitsaukset. Niitä on: a) mistä saada investointikohteita reaalitaloudesta, b) miten saada kysyntä kasvamaan ja c) kun koroilla ei voi enää pelata, jäljelle jää vain rahamäärän lisääminen. Vaikka liikepankkien hanat pysyvät kiinni, siihen kohdistetut rahat eivät mene eteenpäin.

12. USA:n suurin velkoja, Kiina on alkanut valmistautua siihen, että Yhdysvaltain hallitus julistautuu maksukyvyttömäksi. EKP ja Kiinan kansanpankki ovat sopineet välittää toinen toiselle valuuttaa niin, että kummankaan ei tarvitsisi käyttää dollaria välittäjävaluuttana. Sopimus on solmittu kolmeksi vuodeksi ja rahaa siihen on varattu 350 miljardia yuania EKP:ssa ja 45 miljardia euroa KKP:ssa. Summa vastaa noin 60 miljardia dollaria. Kiina on vielä valmis parturoimaan osan USA:n valtion velkakirjojen arvosta. Kiinan hallussa on amerikkalaisia velkakirjoja 1300 miljardin euron edestä. Japanin hallussa niitä on 1140 miljardia dollaria ja loput ovat EU:ssa, BRICS-maissa, Taiwanissa ja Karibian valtioilla.

13. Myös Kiina päätti kesäkuussa vähentää luotonantoa. Vuodesta 2008 Kiina on lainannut muille pääomia tuhansien miljardien dollarien edestä. Kiinassa valtio kontrolloi noin puolta pankkijärjestelmästä. Halpa yuan sekä kurjat työolot ja palkat vaikuttivat halpojen tuotteiden vientiin. Nyt kun markkinat ympäri maailmaa ovat lamassa, Kiinan talous on uppoamassa. Aikaisempi 11,5 prosentin talouskasvu on enää historiaa, kasvu Kiinassa on pudonnut 7,5 prosenttiin. Jokainen prosenttiyksikön aleneminen tarkoittaa miljoona työtöntä lisää. Nykyinen kriisi huipentui syksyllä 2008 Lehman Brothersin konkurssiin, mutta se alkoi 2007 alussa Shanghain pörssin romahtamisesta ja asuntolainojen arvon mitätöimisestä saman vuoden kesällä USA:ssa. Suhde velan ja taantuman välillä sytyttää Kiinaa tuleen.

14. Yli 50 prosenttia Kiinan BKT:sta tulee valtion omistuksessa olevista yrityksistä. Maailmantalouden taantuman ilmaisimet Kiinassa puhuvat omaa raadollista kieltään: a) kiinalaistuotteiden kysyntä on rajussa laskussa, b) ns. Kommunistinen Puolue rahoitti kotimarkkinoita, mikä urbanisoi maanviljelijöitä ja ruokkii työttömyyttä, c) Noin 270 suurta pankkia on kytköksissä lännessä toimiviin pääomiin, d) uskomattoman mittava asuntokupla – yksin Pekingissä on kaksinkertainen määrä tyhjiä asuntoja koko USA:han verrattuna, e) pankkijärjestelmän kupla on 6000 miljardin dollarin luokkaa, mikä edustaa 60 % BKT:sta.

15. Kiinassa pankit perustivat varjotytäryhtiöitä pyytämään lainoja sen jälkeen, kun hallitus pysäytti lainanannon. Nämä yhtiöt lainasivat rahaa valtiolta, joka yleensä pyytää 3,3 prosentin korkoa, rahaa 6–7 prosentin korolla, ja välittivät sen eteenpäin emoyhtiöilleen 9–12 prosentin koroilla. Tämä on lännen vararikon (subprimes) toistoa. Suurimman osan miljardivoitoista korruptoitunut byrokratia jakoi omille jäsenilleen. Kriisin edetessä byrokratian eri osat aloittavat sisällissodan keskenään. Tämä näyttäytyy poliittisena tappeluna. Korruptio Kiinassa on vailla vertaa. Ensimmäinen kiinalainen pankki tulevien konkurssien listalla on Agricultural Bank. Kaikkien EU:n ja USA:n kirjapainojen tuotantokapasiteetti ei riittäisi tämän pankin omistamien velkakirjojen ostamiseen. Jos pankki vie velkakirjansa mukanaan hautaan, dominoilmiö on väistämätön. Keskuspankkien oikeus painaa inflatorista rahaa on ollut niiden ainoa ase siirtää kriisiä hieman eteenpäin. Ilman sitä keskuspankit ovat täysin avuttomia tulevien romahduksien edessä.

16. Parhaiten uusliberalismin kokeilut soveltuivat Japanissa 80luvulla. Kasvu oli ripeää, joskaan ei kestävällä pohjalla. Kasvu pohjautui velkaantumiseen, jolla rahoitettiin kotitalouksien älytöntä kulutusta. Pankit kilpailivat keskenään asiakkaidensa sieluista, ja se johti 90luvulla kriisiin ja lamaan, joka jatkuu edelleen. Japanin kehitysrata muistuttaa kasvua Suomessa, jota oikeutetusti sanottiin Euroopan Japaniksi. 90luvun kriisiä selitettiin Japanissa pankkisektorin kriisillä ja Suomessa idänkaupan romahtamisella. Todellisuudessa se merkitsi vain lopun alkua lyhyeksi jääneelle uusliberalistiselle kaudelle. Pian romahtivat Kaukoidän “tiikerit” sekä Venäjä, Brasilia ja Argentiina. Kapitalismin restauraatio Kiinassa, Kiinailmiö ja fiktiivitalouden räjähdysmäinen kasvu tarjosivat globaalikapitalismille kymmenen elinvuotta lisää. Vuoden 2008 romahdusta on kynsin ja hampain siirretty tähän päivään.

17. Japanissa on nähty historian pisin deflaatiokausi, joka on kestänyt jo yli 20 vuotta. Korkotaso on koko ajan ollut nollassa ja teoriassa jopa miinuksella. Silti mikään taho ei uskaltanut sijoittaa, ostaa pääomia tai kuluttaa. Kaikki odottivat halvempia aikoja, kun joka vuosi hinnat laskivat. Tämän kehityksen vääjäämätön seuraus on ollut valtion jättiläismäinen velkaantuminen entisestään. Velan taso on 230 prosenttia BKT:sta. Kyseessä on kotimaanvelka, mutta sen aiheuttamat riskit ovat suunnilleen samanlaiset kuin ulkomailta otetulla velalla. Japanin talouspolitiikka kulkee kolmen akselin ympärillä: a) elvytys velkarahoilla, b) yritys kasvattaa inflaatiota tahallisesti ja c) ns. rakenteelliset uudistukset. Japanin kansantalous on ollut yli 20 vuotta koomassa, ja hallitus yrittää nyt samanlaista elvytyspolitiikkaa kuin USA:ssa harjoitettiin vuoden 2008 jälkeen.

BRICS-maiden vetureilta loppui polttoaine

18. Kuten monessa kirjoituksessamme olemme todenneet, BRICS-maat eivät ole ratkaisu globaalikapitalismin kriisiin, vaan ne ovat itsekin osa kriisistä. Kymmenen vuotta sitten erityisesti Kiina siellä vallitsevista erikoisolosuhteista johtuen veti pääomia ja investointeja läntisestä maailmasta ja viivytti näin maailmanlaajuisen kapitalismin vajoamista laman suohon. Vastaavanlaisia prosesseja nähtiin Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa ja pienemmässä mittakaavassa myös Etelä-Afrikassa. Talouden kasvuluvut saivat aikaan vakautta poliittisella tasolla. Brasilian osalta vakaus vaikutti myönteisesti yleisellä tasolla Latinalaisessa Amerikassa. Sellainen bonapartismi, joka yhdistää parlamenttivaalit ja keskustavasemmistolaiset hallitukset köyhiä suosivaan sosiaalipolitiikkaan osoittautui hyvin tärkeäksi lahjaksi kapitalismille erityisesti Argentiinan kansannousun jälkeen, jolloin kauttaaltaan maanosan keski- ja eteläinen osa kuohui uhkaavasti.

19. Nyt kaikkien BRICS-maiden valuutat heikkenevät valtavasti. Etenkin Brasilian ja Intian valuutat ovat heikenneet sijoittajien kannalta vaarallisesti. Niin kauan kuin odotukset Yhdysvaltain keskuspankin kurssin muutoksesta jatkuvat, kehittyvien maiden valuutat tulevat heikkenemään entisestään. Fed’n lykätty kurssin muutos Yhdysvalloissa on sijoitettu maaliskuun tienoille, mihin mennessä joudutaan palaamaan uudestaan valtion velkakirjojen ostojen rajoittamiseen. Painetuilla dollareilla oli tuoreeltaan ostettu USA:n liittovaltion joukkolainoja ja kiinteistövakuutuksia. Jos ja kun rahahanat tyrehtyvät, pääomien tarjonta tähän tarkoitukseen hupenee. Yhä enemmän kasvanut rahamäärä on auttanut Yhdysvaltain pörssiosakkeita säilyttämään huippulukemiaan. Osa siitä likviditeetistä on mennyt kehittyvien maiden arvopapereihin, mikä on aikaisemmin vahvistanut kyseisten maiden valuuttoja.

20. Eniten uhat kohdistuvat Intian rupiaan ja Brasilian realiin. Molemmat valuutat ovat menettäneet arvostaan dollariin nähden 20 prosenttia. Valuuttoja heikentävät myös talouden huonot kasvunäkymät. Etenkin Intiassa ja Brasiliassa odotetaan heikkenevää kasvua ja kiihtyvää inflaatiota. Inflaatio ja leikkaukset saavat ihmiset jo kadulle massiivisiin mielenosoituksiin. Brasilian keskuspankki nosti ohjauskorkonsa 8,5 prosenttiin inflaation hillitsemiseksi. Brasilia yrittää puolustaa valuuttansa massiivisilla 60 miljardin dollarin tukiostoilla. Kehittyvien maiden valuuttareservit ovat toukokuusta lähtien supistuneet 80 miljardilla dollarilla. Vientinäkymät jonkin verran paranevat, mutta sitä kompensoivat a) laman takia vähentynyt kysyntä lännessä sekä tuontiraaka-aineiden kallistuminen. Tämä on raadollinen fakta, jolle Latinalaisen Amerikan johtajien imperialisminvastainen populismi ei voi mitään. Brasilia syyttää Yhdysvaltoja siitä, että se julistaa “valuuttasodan”. Ulkomaanvelan kustannukset nousevat pilviin maissa, joiden oma valuutta heikentyy.

Eurooppa

21. Talousnäkymät ovat samanlaiset tälläkin puolella Atlanttia. Vuosina 2013–2014 Euroopassa vallitsee yleinen taantuma ja korkea työttömyys, joka kasvaa koko ajan ja monessa maassa räjähdysmäisesti. Jos lääkkeitä kriisiin on mahdotonta etsiä koordinoidusti, sitä on vielä vaikeampi etsiä yksitellen yhden maanosan saati Maapallon raamien sisällä. Kriisi alkoi 2007 subprimes-velkakirjoista, jolloin avautui pieni rako Pandoran lippaassa, ja sieltä syöksyi kaikki tähän asti taidolla kätketyt kapitalismin patoutumat. Valtiovelka, fiktiiviset arvot, korruptio, taseiden manipulointi yms. osoittavat todeksi väitteen, että kyseessä on vanhentuneen yhteiskunnallisen järjestelmän systeemikriisi, joka ratkeaa ainoastaan hankkiutumalla kapitalismista eroon. Vaarassa ei ole vain yksittäisiä pääomia tai työpaikkoja, kysymys ei ole siitä, että koetettaisiin elää vähemmillä tuloilla. Vaarassa on elämän jatkuvuus planeetallamme. Rinnakkaistaantuma USA:ssa ja EU:ssa vetää koko maailman suohon, josta kansalliset porvaristot yrittävät irti alussa hyökkäämällä kukin omaa työväenluokkaa vastaan.

22. Kriisin ratkaisu ei riipu lääkkeistä, toisin sanoen ei ole olemassa lääkkeitä tähän tautiin ja toimenpiteiden epäonnistumisen tunnusti IMF itsekin tämän vuoden viimeisessä kokouksessaan. EKP ryhtyy samoihin temppuihin, jotka johtivat USA:ssa umpikujaan, velkakirjojen rajattomiin ostoihin. On vaikea osoittaa, onko USA tulossa EU:n polulle vai päinvastoin. Merkitystä on vain siinä, että nämä kaksi polkua yhtyvät samaan alamäkeen. Velkakirjojen rajaton osto EKP:n toimesta ja pankkivalvonta yhdessä vakausmekanismien kanssa on eurooppalaisen porvariston epätoivoinen yritys estää keskipakovoimien äkillistä voittoa. Pääoman rakenteissa toimivien hajotusvoimien lisäksi keskipakovoimaksi voi laskea myös luokkataistelun. Muutenkin pääoma on suhde kapitalistin ja työn välillä. Kun pääomia tuhoutuu, samassa prosessissa tuhoutuu elävää työvoimaa. Vastarinta työväenluokan, työttömien, eläkeläisten ja nuorison toimesta syventää hajoamisprosesseja aina totaaliromahdukseen asti.

23. Jopa Saksassa, joka on hyötynyt kriisistä muissa maissa, esiintyy valtavia kuplia esim. asuntomarkkinoilla. Bundesbank varoittaa 25 prosentin hintakuplasta maan suurimmissa kaupungeissa. Myös elinkeinon luottamusindikaattori on laskenut Saksassa yllättäen. Euro ei ole tavallinen valuutta, sillä sen takana ei ole yhden homogeenisen kansantalouden dynamiikka vaan mitä erilaisimpia talouksia. Sen vuoksi EU:n eliitti aikoo muuttaa perustuslakinsa niin, että pankeista päätetään ylikansallisesti jonkun pankkiunionin toimistoissa. Sieltä käsin järjestyisi pankkien sääntely, valvonta ja valtioiden kriisienhallinta. Asiasta on päättänyt EU:n talousministereiden Ecofin-kokous. IMF:n tutkijoiden mukaan ajankohtaiseksi seuraavalle kaudella tulee yhteiset velkakirjat ja yhteinen rahasto valtiontalouksien konkurssien varalle.

24. Tutkijat ehdottavat neljää uutta elementtiä: a) tiukempi yhteinen budjettikuri, b) mekanismi riskien jakamiseksi euroalueen eri maissa. Se tarkoittaa yhteistä kriisirahastoa, työttömyysturva ja EU:n budjettia. c) yhteinen velka, jolla voisi rahoittaa kriisirahastoa (eurobondit), d) ongelmapankkien yhteistä saneeraamista. IMF:n tutkimus tähtää laajempaan valtioiden yhteenliittymiseen. Paperinsa instituutio otsikoi “Kohti fiskaaliunionia euroalueella”. EU:ssa varaudutaan uusien yllätysten paljastumiseen pankkisektorilla. Paljastukset “mustista aukoista” voivat saada Brysselin kaaoksen valtaan. EVM palkkaa satoja tukihenkilöitä ja asiantuntijoita, jopa kokonaisia investointipankkeja, jotka antavat sille neuvoja mahdollisista pelastuspaketeista, joita pankit saattavat tarvita. EKP on käynnistämässä perusteellisen arvioinnin pankkien kunnosta tulevan pankkiunionin alla. Lehden mukaan ongelmia tulee paljastumaan Italiassa, Portugalissa, Espanjassa, Ranskassa mutta myös Saksassa.

25. Italiassa nuorten työttömyys on kansallinen painajainen. Oman pääministerin mukaan tilastot viittaavat maahan vailla tulevaisuutta. Jos Suomea on kutsuttu Euroopan Japaniksi pankkikriisiin johtaneen hauraan kasvun aikana, Italiaa nyt sanotaan myös Euroopan Japaniksi täydellisen uppoamiseen aikana. Vertaus viittaa siihen, että Italiassa ei ole ollut kasvua yli kymmeneen vuoteen, julkinen velka on ennätyssuuri, joskin suhteessa bruttokansantuotteeseen Japanin valtionvelkaa pienempi. Italian valtion velka on 2000 miljardin euron luokkaa, mikä tarkoittaa neljännestä Euroopan muiden valtioiden yhteenlasketuista veloista. Työttömyysaste kriisin aikana on noussut miljoonalla, BKT on laskenut 8 prosenttia ja poliittinen kriisi saa pysyviä muotoja. Ikääntyvien osuus koko väestöstä on Italiassa suuri. Eläkeläisiä on tällä hetkellä kuusi miljoonaa ihmistä enemmän kuin kokopäivätöissä olevia työläisiä. Maa on euroalueen suurin kasvun jarruttaja korkean julkisen velkansa takia. Italian suurimmat riskit alkavat silloin, kun korkotasoon alkaa kohdistua nousun paineita. Italialle on tarjottu kaksi vaihtoehtoa, sopeuttaa taloutensa Saksan neuvojen mukaisesti tai erota euroalueesta. Poliittisesti molemmat ehdotukset ovat poissuljettuja.

26. Kreikassa vaihtoehdot sanelee velkojien intressejä ajava troikka. Pankkien pääomittaminen on tapahtunut näiden tahojen rahoilla. Ensi joulukuussa saamme nähdä stressitestien tulokset. Niistä riippuu Kreikan pankkien tulevaisuus Balkanilla. Kreikan pankkisektorin uusin pomo on komission edustaja Gert Jan Koopman. Hedge fund rahastoja aiotaan nyt käyttää kreikkalaispankkien pelastusrenkaana. Nykyisen kriisin alkuaikoina hedge fund rahastot olivat ne pahan ilman linnut, jotka aiheuttivat kriisin. Nyt niitä vedotaan auttamaan, vaikka niiden aiheuttamat skandaalit ovat tuoreita ja rankaisematta. Rahastojen keinottelu ulottuu Italian Monte di Pachi-pankista Kreikan velkakirjoihin, josta rahastot ammensivat voittoja kahden miljardin euron edestä – kaikki kreikkalaisten verorahoja. Rahastot ovat kiinnostuneita vararikon partaalla olevista Kreikan pankeista ja painostavat hallitusta yksityistämään niitä. John Paulson varmisti, että hedge fund rahastot, jotka hallinnoivat Paulson & Co yhtiötä, omistavat suuria määriä osakkeita Piraeuksen pankista ja Alpha Bankista. Kriisin alussa Paulson oli suurimpien palkkioiden saajiin kuuluva, jopa suurempi kuin Soros. Hänen tulonsa olivat 3,5 miljardia dollaria vuodessa. Arvioiden mukaan, jos huonoille luotoille perustettaisiin roskapankkeja, niihin saisi siirtää 30 prosenttia Reds-lainoista (kielletyllä punaisella vyöhykkeellä olevat) ainakin kahdesta suurimmasta Kreikan pankista, National Bankista ja Piraeus Bankista. Samalla kun hedge fund ostaa punaisen velkakirjan, se saa vakuuksia, jotka ovat yleensä kiinteistöjä. Jos siis kansalainen on laittanut talonsa jonkun lainan takaajaksi, talo siirtyy uuden omistajan, siis rahaston haltuun.

Kriisin ratkaisu luokkataistelun kautta

27. Luokkataistelulla on maailmanlaajuinen dynamiikka. Globalisoitunut kapitalismi on globalisoinut porvariston historiallisen vastustajan, työväenluokan taisteluita. Kaikissa taisteluissa, olkoon sitten luokka tai vapaustaisteluja, taustalla on erikoisia ja erilaisia syitä juuri siksi, että eri paikoissa vallitsee erilaiset olosuhteet. Tästäkin huolimatta nykyisessä kriisissä kaikilla liikehdinnöillä on yhteinen nimittäjä, kapitalismin maailmanlaajuinen kriisi ja mahdottomuus ratkaista sitä. Toinen yhteinen piirre taisteluissa piilee taistelujen samanaikaisuudessa. Arabikevätnimellä tutuksi tullut kansannousu Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä ei tuottanut niiden maiden kansoille edullisia tuloksia, joskin useimmassa maassa on diktaattorit on heitetty yli laidan. Koska liikehdintää mobilisoineet syyt vaikuttavat edelleen ihmisten elämään, ja mikäli hallitsijat eivät ole voineet niitä vielä väkipakolla tukahduttaa, uusia kapinan eriä on väistämättä tulossa. Arabikevät saa luonteeltaan samankaltaisia piirteitä välimeren vastakkaiselta pohjoisrannikolta. Niin Kreikassa kuin Italiassa ja Espanjassa (sekä pian Ranskassa) näemme kansannousuja, jotka vaativat yhteistyötä veljeskansojen kanssa. Vallankumouksen puhkeaminen yhdessä maassa leviäisi pian kaikkialle nopeammin kuin kriisi sinällään. Dominoilmiö toimii liikehdintöjen mobilisoinnissakin. Sellaisen aloittaminen innoittaisi arabikansoja viemään oman vallankumouksensa voittoisaan loppuun saakka.

28. Kaikissa maissa tulemme näkemään katutaisteluja, jossa toisella puolella on työväki ja nuoriso, ja toisella puolella on koko porvarillinen yhteiskunta kaikkine instituutioineen. Kansan epäluottamus porvarillista yhteiskuntaa kohtaan johtuu siitä, että ns. parlamentaarinen porvaristo ei kykene vastaamaan näihin haasteisiin. Porvaristo joutuu karsimaan demokraattisia oikeuksia ja myymään maansa suvereniteettia. Sen seurauksena epäluotettavan parlamentaarisen porvariston vaihtoehdoksi nousee äärioikeisto, joka vaatii yhteiskunnan heikoimpien päät vadille. Tämä on suurin haaste työväelle. Nousevaa fasismia ja natsismia voi lyödä ainoastaan rakentamalla vallankumouksen organisaatiota ja uuden yhteiskunnan elimiä. Kuolemantuskassa oleva parlamentarismi ei pysty torjumaan äärioikeistoa, vaan se päinvastoin tulee tukeutumaan niihin.

29. Euroopan yhdentymisen operaatio Maastrichtin sopimuksen pohjalta epäonnistui, mikä on osoitus eurooppalaisen kapitalismin rappeutumisesta. Euroopan yhdentymisellä tarkoitus oli luoda mahti, joka pystyisi vastaamaan haasteisiin Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan “reaalisosialismien” romahtamisen jälkeisellä ajalla. Samalla euro oli ajateltu ja tarkoitettu valuutaksi, joka antaisi EU:lle mahdollisuuden tavoitella maailman hegemoniaa USA:n rappion jälkeen. Helvettiä ei voi reformoida. On vähintäänkin naiivi se, joka levittää harhakuvia siitä, että joku toisenlainen kapitalistinen maailma on mahdollinen. Maailman sosialistiseen vallankumoukseen johtava tie on paljon mahdollisempi kuin jonkun inhimillisten kasvojen keynesiläinen kapitalismin harhakuva. Nykyinen kriisi korostaa aikamme siirtymäkauden luonnetta. Siirtymä toteutuu liikkeenä pääoman aikakauden yli ja ohi kohti tuottajien yhteiskuntaa.

30. Vallankumouksellisen vaihtoehdon puute on yhtenä syynä vaikuttanut siihen, että äärioikeisto on nousussa ympäri Eurooppaa. Mielipidetiedustelut antavat äärioikeistolle Ranskassa 24 prosenttia äänistä ja ykköspaikan parlamentissa. Äärioikeisto menestyi myös Norjan, Sveitsin ja Itävallan vaaleissa. Äärioikeisto vieläpä sen surkeimmassa muodossa vanhoillisnatsismina on vahvimmillaan Kreikassa. Paulos Fyssasin, vasemmistolaisen aktivistin murha johti laajoihin mielenosoituksiin, jotka voisivat synnyttää samanlaista ilmapiiriä kuin joulukuussa 2008 Grigoropoulosin murhan jälkeen. Tämä sekä skandaali, että poliisi harrastaa laajaa yhteistyötä natsien kanssa, ovat yhdessä pakottaneet hallitusta ryhtymään natsien pidätyksiin.

31. Samanaikaisesti hallitus on julistanut sodan vasemmistoa vastaan luokittelemalla esim. lakot väkivallaksi ja vihjaamalla, että jotkin järjestöt voitaisiin kieltää. Kreikan hallitus on mielivaltaisesti määritellyt “perustuslaillisen kaaren ulkopuolisiksi” kaiken ulkoparlamentaarisen vasemmiston ja jopa osan eduskunnassa istuvasta vasemmisto-oppositiosta. Pian natsit saavat luvan palata parlamentin penkeille ehkä vaihtamalla puolueensa nimen, ja vasemmisto saa kärsiä juridiset seuraamukset työväenluokan protesteista. Vasemmiston lisäksi hyökkäyksen kohteeksi voivat joutua eri vähemmistöt. Yksi sellainen yritys koettiin äskettäin puolustuskyvyttömiä romaneja vastaan. Ensin yksi lehti julisti romanileiriltä löydetyn vaaleahiuksisen tytön turisteilta siepatuksi. Muut tiedotusvälineet ympäri maailmaa toistivat häpeämättä valheen. Valtamedian harmiksi Interpolin suorittama DNA-testi osoitti, että pikku Maria oli romaniheimoon kuuluva. Vastaavanlainen hyökkäys nähtiin Ranskassa vähän aikaa sitten. Romanityttö karkotettiin maasta siksi, että hänen vanhempansa eivät saaneet viisumia turvapaikka-anomukseensa. Karkotetun tytön koulutoverit nousivat silloin protestoimaan ja pakottivat hallituksen perumaan kielteisen päätöksensä vain alaikäisen tytön osalta, joskin romaniperhe oli jo lähtenyt maasta. Vasemmiston on oltava valmis puolustamaan vähemmistöjä, sillä lähitulevaisuudessa nämä joutuvat entistä kovempien hyökkäyksien kohteeksi.

32. Aikamme on sotien ja vallankumousten jakso, johon ruumiillistuu välttämättömyys uudesta maailmanlaajuisesta libertaarista ja luokattomasta yhteiskunnasta. Euro epäonnistui johtuen omista jäykistä lähtökohdistaan. EU:n valuutan piti ensinnäkin toimia rahan yleisenä vastikkeena, joka pystyy valvomaan tavaranvaihtoa ja saamaan työn kuriin pääoman tarpeiden edessä. Paradoksi on siinä, että vaikka yleiseksi vastikkeeksi euro ei onnistunut tulemaan, eri väkivaltaisten mekanismien kautta (troikat, muistiot, protektoraattivaltiot jne.) se silti yrittää saada työn kuriin. Mistään ratkaisusta kriisiin ei voi puhua ennen kuin on koettanut murtaa tällaisen mekanismin kahleita. Tämä ei tarkoita eurosta eroamista ja paluutta jonkun vanhan tai uuden kansallisen valuutan talouteen. Sellainen ei voi vapauttaa meitä kahleista, jollei kapitalistisesta järjestelmästä päästä eroon kokonaisuudessaan Suomessa ja koko maailmassa.

33. Imperialismia kiusaa myös porvariston sisäiset poliittiset ristiriidat kuten skandaalit NSA:n urkinnan laajuudesta. Erityisessä tarkkailussa on ollut Ranskan presidentti ja Saksan kansleri, mutta myös YK:n pääjohtajat eri aikoina. Operaattorin keskuksiin tunkeutumalla eri haittaohjelmat salakuuntelivat pitkään ja kauttaaltaan ystävä-, mutta myös vihamaiden johtajien puheluita. NSA maksoi nettifirmoille miljoonia dollareita saadakseen ulottuvuuden sähköposti, Facebook tai tekstiviestiliikenteeseen. Ainoastaan syyskuussa NSA salakuunteli 60 miljoonaa soittoa Espanjassa. Paljastuvien asiakirjojen mukaan Japanista käsin on vakoiltu Kiinaa. Kriisi ei kuitenkaan aiheuta imperialisminsisäisiä konfliktivaaroja ainoastaan urkinnan tasolla. Japanin ja Kiinan vanha vastakkainasettelu nousee uudelleen esiin. Japanin puolella on Yhdysvallat, joka saa kanavoida kyseiseen konfliktiin kaunansa siitä, että kriisin seuraamuksia joutuu kantamaan USA itsekin hartioillaan.

34. Yksi imperialismin sisäinen konflikti, jota kansanjoukot voisivat hyödyntää, on tapa, millä tullaan muodostamaan liittoumia eri konfliktien yhteydessä. Imperialistivaltioiden väliset suhteet muotoutuvat erittäin mielenkiintoisella tavalla eritoten Lähi-idässä. Turkki on yrittänyt kaataa Syyrian hallitusta ja tukenut omia kapinallisia, siis eri joukkoja kuin USA tai Saudi-Arabia. Turkilla oli omat intressit pelissä, kurdien autonomian tukahduttaminen ja yleisesti ottaen laaja hegemoninen asema alueella. USA haluaisi päästä al Assadista etappina sotaretkessä Irania vastaan. Lopulta – muttei viimeisenä alueen voimana – Israel haluaisi iskeä Iraniin kuitenkin kaatamatta Assadia. Turkki on pitänyt Irania omana liittolaisenaan. Silloin kun sionismin sotavoimat tulittivat palestiinalaisille avustusta kuljettanutta Mavi Marmara-laivaa, Turkin agentti Hakan Findan (Turkin tiedustelupalvelun, MIT:n päällikkö ja Erdoganin luottomies) välitti Teheranille USA:n ja Israelin keräämiä herkkiä tietoja liittyen Iraniin. Äskettäin Turkki hermostutti jälleen kerran amerikkalaisia Natoliittolaisiaan. Syynä oli paljastus siitä, että Turkki on ostamassa miehittämättömiä lennokkeja, ei Yhdysvalloista vaan Kiinasta. Turkki on jo saanut yhden “arabikevään” omalle maalleen, sionismilla puolestaan sellainen asuu pysyvästi Gazassa ja Länsirannalla. Amerikkalaisten kauan kaavailtu uusi Lähi-idän kartta on vielä piirtämättä, ja kaikki kansat nostavat päätään yhtä aikaa.

.

Suomi jyrkänteen reunalla

This entry was posted in Kannanotot, Polttopisteessä, Teoria. Bookmark the permalink.