Komintern sata vuotta

Anti-imperialistinen vimma! Internationalistinen into! Työväenluokan ratkaisu!

10.2.-19 pidettiin Istanbulissa konferenssi, jonka otsikkona oli ”Kommunistisen Internationaalin satavuotisjuhla: Kominternista Tulevaisuuden Maailmanpuolueeseen”. Konferenssia isännöi Vallankumouksellinen Työväenpuolue (DiP) [toinen järjestäjä oli EEK Kreikasta] ja se pidettiin innokkaan yleisön täyttämässä Beyoglun SES- teatterissa, Istanbulissa. Sosialisteja Argentiinasta, Kreikasta, Venäjältä, Ranskasta, Bulgariasta, Serbiasta, Azerbaidzanista, Makedoniasta, Suomesta ja Iranista kokoontuivat yhteen.

HT Solarin työntekijät: ”Maailman työläiset, liitykää yhteen!”

Ht Solarin työntekijät eivät olleet Lokakuun Vallankumouksen satavuotisjuhlakonferenssissa viime vuonna, koska heillä oli lakko ja valtaus samaan aikaan. Tänään he ovat osa tätä konferenssia itsevarmoina järjestäytyneinä työläisinä, joilla on onnistunut lakkokokemus. He ottivat lavan sloganeilla ”valtaus, lakko, vastustus”. Heidän puheensa oli työväen taistelun manifesti. ”Meillä on oikeus järjestäytyä lakkojen ja vastarinnan kautta”. Luottamusmies kertoi, miten kiinalainen yritys hyökkäsi työntekijöiden oikeuksia vastaan turkkilaisten viranomaisten ja yritysliiton avulla, ja miten tämä tapahtuu maailmanlaajuisella tasolla.

Cargillin työläiset taistelussa 299 päivää: “Vastustamme lastemme tulevaisuuden puolesta”

Cargillin työläiset nousivat lavalle iskulauseen huulillaan iskulause ”työläisten yhtenäisyys kukistaa pääoman” ja pidellen lastensa kuvia, joissa oli teksti ”vanhemmat vastustavat, jotta heidän lapsensa voivat elää”. Suat Karlikaya edusti työntekijöitä, jotka Yhdysvaltalainen ruokayhtiö Cargill irtisanoi, koska he liittyivät liittoon. Hän kertoi, että he ovat protestoineet tehtaan edessä 299 päivää ja että he eivät protestoi vain omien oikeuksiensa puolesta, vaan myös jättääkseen paremman ja kunniallisemman tulevaisuuden lapsilleen. ”Voitto Cargillin työläisille on voitto koko työväenluokalle”, Karlikaya sanoi ja mainiten heidän ponnistuksistaan kertoakseen yhteisöissään, mistä heidän taistelussaan on kysymys. Tämä innokas puhe loppui iskulauseisiin ”Cargillin työläiset eivät ole yksin” ja ”voitto kuuluu työläisille”.

Internationalismilla Natoa ja imperialismia vastaan

Tapahtuma jatkui kansainvälisten vieraiden puheilla. Levican edustaja Makedoniasta, Liliana Istatova, jakoi heidän taistelunsa ja kertoi tilanteesta Makedoniasta. Hän syytti sekä hallitusta, että oppositiota Nato-mielisyydestä ja toisti heidän sitoutumisensa Natoon liittämisen vastuksessa. Hänen päätti puheensa kutsuun internationalistiseen solidaarisuuteen. Daniela Penkova ja Ilian Stanchev Bulgariasta osoittivat, että nouseva nationalismi ja hyökkäykset työväenluokkaa vastaan kulkevat käsi kädessä. Liiton jäseninä Bulgariassa, toverimme korostivat että tämä hyökkäys on Euroopan laajuinen ja että Bulgaria vain saa osansa siitä. Täten taistelun sitä vastaan on myös oltava kansainvälinen. Marx 21- järjestön jäsen Pavle Iliç Serbiasta nousi lavalle sloganilla ”Balkanista tulee Naton hauta”. Hän kutsui internationalistiseen ja anti-imperialistiseen konferenssin Belgradiin kun Naton Jugoslavian pommituksista on 20 vuotta. Çingiz Topçiyev, Haquiqat-ryhmän edustaja Azerbaidzanista, puhui ”kahden valtion ja yhden kansan” sovinistista demagogiaa vastaan, viitaten turkkilaisiin yhteisöihin Turkissa ja Azerbaidzanissa, todeten että ne ovat kaksi läheistä sisarvaltiota; ja korosti kuinka tärkeä Kominternin itäisten kansojen kongressi oli kommunismin kehitykselle Turkissa. Hän myös teroitti kuinka tärkeää on organisoitua erillään Nato-mielisistä liberaalipuolueista taistelussa oligarkkeja vastaan Azerbaidzanissa. Marxilaisen Työväenliiton Dimitris Mizaras kertoi meille Suomen vallankumouksesta Lokakuun vallankumouksen naapurissa ja mikä oli Kominternin rooli siinä.

Keltaliiviset puhujat

ROR:n (Proletaarisen Vallankumouksen Renessanssi, Ranskasta) militantteja, suoraan Keltaliivien liikkeestä, edusti Guy Hesser, joka puhui Keltaliivien liikkeen kehityksestä ja antoi sisäpiirin tietoa valtamedian valheita vastaan. Hän totesi, että ROR pystyi ennustamaan uusia massamellakoita, koska heillä on analyysi kapitalismin kriisistä ja siksi, toisin kuin suuri osa vasemmistosta, he olivat liikkeessä mukana alusta lähtien. Toinen toveri ROR:stä mainitsi, miten kamppailut yliopistoilla kehittyivät yhdessä Keltaliivien kanssa ja hän kertoi ROR:n toimista tässä prosessissa. Huudot ”Tämä on vain alkua, jatketaan taistelua”, iskulause vuoden 68 Ranskasta, toistui puheiden aikana.

Viesti Venezuelasta: ”Venezuelan työväenluokkaa ei ole kukistettu”

Opcion Obreran viesti, joka kutsui taisteluun imperialistisen piirityksen lopettamiseksi, amerikkalaista vallankaappausta vastaan ja joka tervehti konferenssia vallankumouksellisella internationalistisella perspektiivillä, luettiin. Viestissä oli nämä kannanotot: ”Kominternin teeseistä kansallisuuskysymyksestä ja siirtomaista täytyy ottaa opiksi ja meidän tulee rikastaa niitä kirjoituksillamme Venezuelasta. Porvarillinen nationalismi voidaan voittaa vain kun joukot voitetaan takaisin siltä. Tänään me kohtaamme imperialistien sotilaallisen invaasion ja sisällissodan uhkan. Mutta Venezuelan työväenluokkaa ei ole kukistettu. Meidän taistelumme jatkuu huolimatta kaikista vaikeuksista, joita täällä on.

Josif Abramson RPK:sta, Tamas Kraus Unkarilaisesta marxilaisesta Eszmelet-aikakauslehdestä ja Vallankumouksellinen Työväenliitto Japanista lähettivät tervehdyksensä konferenssille.

Kansainvälisessä istunnossa EEK:n (Vallankumouksellinen Työväenpuolue) pääsihteeri Savas Mihail Matsas Kreikasta, Partido Obreron (Työväenpuolue) johtaja Jorge Altamira Argentiinasta, OKP:n (Yhdistynyt Kommunistinen Puolue) keskuskomitean jäsen ja kansainvälisten suhteitten vastaava Darya Mitina Venäjältä ja DiP:n (Vallankumouksellinen Työväenpuolue) puheenjohtaja Sungur Savran pitivät puheensa.

EEK:n puheenjohtaja Mihail Savas: ”Trump pelkää sosialismia”

Avauspuheenpuorossaan Savas Mihail kommentoi kansainvälistä tilannetta taloudellisesta ja poliittisesta näkökulmasta. Hän osoitti että kapitalismin taloudellinen kriisi ilmentyy poliittisena kriisinä. Kutsuen Lähi-Itää sodan tulivuoreksi, hän korosti militanttia vallankumouksellista linjaa, joka on vastakkainen pasifistiselle asenteelle. Hän myös totesi että EU on heikkenemässä, Brexit seuraa Kreikan konkurssia ja EU-projekti Ranskan-Saksan akselilla on romahtamassa. Tämä tapahtuu rinnakkain USA:n matalan intensiteetin sisällissodan kanssa, joka muuttuu yhä vaikeammaksi hallita, eikä ole rajoittunut vain hallitsevien luokkien väliseen konfliktiin, vaan, jonka juuret ovat tosiasiassa syvällä yhteiskunnassa. Juuri tältä pohjalta Trumpin Kansakunnan Tila- puhe (Amerikasta ei tule koskaan sosialistista maata) välittää tosiasian, että kun vuosisadan verran USA on katsonut punaisen vaaran tulevan ulkoa, nyt sosialismin uhka nousee sen rajojen sisältä.

Partido Obreron johtaja Jorge Altamira: ”Ilman Internationaalia proletariaatin diktatuuria ei voi puolustaa”

Puheessaan Jorge Altamira korosti että Kolmas Internationaali (Komintern) oli hyppäys eteenpäin maailman vallankumoukselliselle liikkeelle. Oli huomattava edistysaskel, että liike joka ennemmin oli ollut aktiivinen vain Euroopassa, lopulta löysi sorretut kansat ja siirtomaat, tullakseen todelliseksi maailmanpuolueeksi, Kominterniksi. Osoittaen kuinka tärkeää oli että Kominternin idean pohjana oli Leninin analyysi rapautuvasta kapitalismista, Altamira sanoi, että perusta vallankumoukselliselle politiikalle erilaisia reformismeja vastaan on tämän ymmärtämisessä. Tilannearviossaan Latinalaisesta Amerikasta, maanosasta joka on porvariston ankaran hyökkäyksen kohteena Venezuelasta ja Brasiliasta Argentiinaan, seikka että porvaristo ei pysty hallitsemaan tätä maanosaa, on todisteena Leninin idealle. Altamira muistutti meitä siitä, että stalinistisen byrokratian alla, Komintern rappeutui vallankumousten etujoukosta jarruttavaksi myllynkiveksi, mikä oli kerran vallankumouksellisten puolueiden rakentaja, muuttui niitä hajottavaksi mekanismiksi. Vaikka stalinismi väitti suojelevansa proletaarista vallankumousta, historia todisti oikeaksi Trotskin ennustuksen, että Neuvostovaltion puolustaminen on mahdotonta ilman Internationaalia ja että sen lakkauttaminen voi johtaa vain kapitalismin restauraatioon.

Daria Mitina, OKP, Venäjä: ”Komintern oli historian suurin ja vahvin organisaatio”

Venäjän Yhdistyneen Kommunistisen Puolueen  keskuskomitean kansainvälisten suhteiden vastaava Daria Mitina keskittyi prosessiin, joka johti Toisesta Internationaalista Kolmanteen Internationaaliin. Hän alleviivasi ajatusta, että vallankumouksen leviäminen Eurooppaan Kominternin kautta on välttämätön Venäjän vallankumouksen selviytymisen kannalta, Leninin ja Trotskin yhteistä ajatusta. Myöhemmin hän korosti Neuvostovaltion roolia Kominternin kehittämisessä, miten askel askeleelta Komintern kasvoi jättiläismäiseksi organisaatioksi, jolla oli kolmesataa tuhatta työntekijää ja joka loi valtavan verkoston maailman ympäri. Tässä mielessä, Daria Mitina, loppupuheenvuorossaan myös kuvasi Kominternia maailman proletariaatin huippupisteeksi.

Sungur Savran: ”Työväenluokan internationalismi vastaan tekopyhä porvarillinen kosmopoliittisuus”

Sungur Savran aloitti puheensa tervehtien käynnissä olevia HT Solarin ja Cargillin työläisten taisteluja. Hän paljasti porvarillisen kosmopoliittisuuden tekopyhän luonteen, sanoen että kansainvälisessä porvariston yhteistyössä ei ole mitään glorifioitavaa ja tämä pseudointernationalismi on, pohjimmiltaan  vihamielistä työväenluokan ja sorrettujen kansojen internationalismia kohtaan. Hän huomautti, että juuri sama pitää paikkansa Erdoganin ”kansalliseen ja kotikutoiseen” retoriikkaan, politikkoon, jonka ura alkoi imperialismin siipien alla. Hän muistutti, että luokkataistelu on kansallinen, mutta toisaalta työväenluokka on kansainvälinen ja sorretut ihmiset kaikista kansoista voivat todella yhdistyä luokkataistelussa.

Kommunismin ja muslimien välinen vihanpito on valhe.

Sungur Savran muistutti että Komintern ojensi kätensä sorretuille, ja erityisesti muslimeille ja että ajatus kommunismin ja muslimien vihollisuudesta on valhe ja propagandaa. Hän osoitti Bakussa pidetyn Idän Kansojen Kongressin tärkeyttä. Hän myös kertoi, että Turkin Kommunistisen Puolueen perusti Mustada Saphi ja hänen toverinsa, ja se perustettiin osaksi maailmanpuoluetta, Kominternia. Tämä on puolueen elintärkeä aspekti, jonka moni on unohtanut, mutta jota osana perinnettä ylläpitää DiP.

Viesti Venezuelaan: Me olemme kanssanne vastaan kaikenlaista imperialismia!

Sungur Savran teroitti erityisesti Venezuelaa puheessaan. Hän piti osan puheestaan espanjaksi ja sanoi: ”Veljet ja sisaret! Vastaan kaikkia imperialismin muotoja, oli se Amerikkalaista tai Eurooppalaista, olemme aina kanssanne! Vastustakaa! Työläiset ja kaikkien maiden köyhät ovat mukana! Taistelu kaikkialla on leivästä ja vapaudesta!”

100 vuotta myöhemmin, Rosa Luxemburg ja Karl Liebknecht elävät yhä vallankumouksissa: ”Me olimme, me olemme ja me tulemme olemaan!”

Viimeinen istunto alkoi Rosa Luxemburgin ja Karl Liebknechtin elämästä ja taisteluista kertovalla esitelmällä, heidän murhastaan on nyt kulunut sata vuotta. Rosa Luxenburgin teoreettinen ja poliittinen vahvuus ja puhumistaito täydensi Karl Liebknechtin agitatorisia taitoja ja käytännöllistä puolta, monia esimerkkejä tästä annettiin esitelmässä. Muistutettiin, että heidän murhansa tehtiin sosiaalidemokraatti Erbertin ja hänen puolustusministerinsä Nosken halusta ja käskystä. Vielä nykyäänkin työväenluokan keskuudessa operoi Erbertin nimeä kantavia organisaatioita. Esitelmä päätettiin näin:

Tänään Rosa Luxemburgin iskulause ’Sosialismi tai Barbarismi’ on edessämme. Silti samaan aikaan kansannousujen kanssa kaikkialla maailmassa, vallankumous huutaa: ”Minä olin, minä olen, minä tulen olemaan!”; se etsii johtoa, odottaen päivänsä koittavan. Siksi, sadan vuoden jälkeenkin, me pidämme yllä Rosan ja Liebknechtin perintöä ja pidämme velvollisuutenamme muistaa heitä Kominternin perustamisen satavuotisjuhlassa.

Pablo Heller: Meidän täytyy rakentaa proletariaatin vallankumouksen vallankumouksellisia puolueita kansallisesti ja kansainvälisesti, jotta työväenluokan lopullinen voitto saavutetaan.

Partido Obreron kansallisen komitean jäsen Pablo Heller, osoitti Kominternin tunnusomaisen piirteen internationalistien historiallisessa kehityksessä, joka on proletariaatin diktatuurin toteuttaminen, marxilaisuuden keskeinen opinkappale. Hän keskittyi puheessaan näihin analyyseihin: Komintern on perustettu hyvin selkeän ohjelman pohjalta ja tämä ohjelma on luotu pitkällisen Toisen Internationaalin ohjelman vastaisen debatin tuloksena. Internationalismi ei ole vain moraalinen solidaarisuuden periaate, vaan se pohjaa tuotantovoimien kansainväliseen luonteeseen, kuin kapitalistiset valtiot muodostuvat esteeksi kehitykselle ja tuotantovoimia hävittävä kriisi asettaa kysymyksen hallituksesta. Kuten Kominternin perusta selvästi osoittaa, taistelu kapitalismia vastaan on taistelu valtiota vastaan ja on meidän vastuullamme rakentaa vallankumouksellisia puolueita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Fikret Başkaya: Kapitalismi on saavuttanut rajansa!

Fikret Başkaya antoi panoksensa konferenssillemme merkittävänä turkkilaisena marxisilaisena ja ihmisenä joka laittaa internationalismin etusijalle ja joka ei koskaan epäröinyt maksaa sen hintaa. Hän kertoi että kapitalismi on saavuttanut rajansa, sekä tuotantovoimien kehityksen ja luonnonvarojen suhteen ja sanoi että ajatus kapitalismin kykeneväisyydestä itsensä loputtomaan uusintamiseen on suuri illuusio. Ihmiskunnan pelastusta ei ole olemassa kapitalismissa, vaan siitä pitää mennä yli, eikä se ole mahdollista pelkästään kansallisvaltion rajojen sisäpuolella. ”Siksi”, hän jatkoi ”on absurdia edes keskustella Internationaalin tarpeellisuudesta. Kysymys on siitä, miten se organisoidaan!” Hän esitti mielipiteensä, että sen täytyy olla monipuolueinternationaali, jossa on eri ideologioita, enemmän siis kuten Ensimmäinen Internationaali. Hän puolusti federatiivista näkökulmaa, vastaan Kominternin kantaa yhdestä maailmanlaajuisesta puolueesta.

Sungur Savran: Yhdistetään Neljännen Internationaalin ohjelma Kominternin organisaatioon!

Edellisessä istunnossa Savran oli samaa mieltä Başkayan kanssa proletariaatin diktatuurin monipuolueluonteesta, mutta vaati, että Internationaalin täytyy maailmanpuolueena pitää kiinni demokraattisesta sentralismista, ei federationalismista. Todeten, että Kominternin leninistinen puoluemalli on maailmanpuolueen ilmentymä, hän sanoi, että tulevaisuuden Internationaalin täytyy rakentua Neljännen Internationaalin ohjelmalle ja olla organisatorisesti kuin Komintern.

Josif Abramson: Tulevaisuuden internationaali on uusi organisaatio, joka lainaa Neljännen Internationaalin ja Kominternin ohjelmista”

Eszméletin Tamas Krauszin lisäksi toinen kutsuttu puhuja ei päässyt tulemaan. Hän oli Josif G. Abramson, joka lähettu puolueensa (RPK, Venäläinen Kommunistien Puolue, jossa hän on toimeenpanevan komitean jäsen,) puolesta esitelmän. Puhuttuaan edellisessä Istanbulissa pidetyssä konferenssissa (100 vuotta Lokakuun Vallankumouksesta) 2017, yleisö ihaili häntä valtavasti. Tässä jutussa, jonka session puheenjohtaja referoi, hän kertoi Kominternin kehityksestä Toisesta Internationaalista eteenpäin, kehuen Leninin johtamaa Kominterniä (eli sen neljän ensimmäisen kongrenssin aikaista). Myöhemmältä ajalta hänen arvionsa oli selvä ja ytimekäs: ”On tärkeää kiinnittää myös huomiota negatiivisiin Kominternin historian hetkiin. Ne johtuvat [individual] dogmaattisista asenteista, jotka ovat tunnusomaisia Stalinistiselle marxilaisesta teoriasta perääntymiselle, joka sai yliotteen Leninin kuoltua NLKP(b):ssa, joka oli Kominternin luonnollinen pohja. Lopussa hän katsoi tulevaisuuteen ja painotti uuden internationaalin tärkeyttä, jonka hänen omien sanojensa mukaan tulee olla ”uusi organisaatio, jolla on tämän hetken realiteetteihin vastaava ohjelma. Tiettyjä elementtejä Kolmannen ja Neljännen Internationaalin ohjelmista voidaan ottaa mukaan, jos ne ovat kestäneet aikaa.”

Levent Dölek: Internationaali on puolue ja proletariaatin diktatuuri on sen ohjelma!

Loppupuheenvuorossa Levent Dölek mainitsi, että tavoite ei ole muistella Kolmatta Internationaalia, vaan avata keskustelua uuden maailmanpuolueen perustamisesta ja se tavoite on saavutettu. Konferenssi vahvisti, että Komintern oli kansainvälisen työväenliikkeen huippukohta ja vallankumouksellisen puolueen organisaatio. ”Proletariaatin diktatuuria” puolustettiin täysipainoisesti ja täysin avoimesti työväenluokkaisen ohjelman pohjalta. Hän osoitti että ne, jotka syyttää vallankumouksellisia marxisteja ”luokkareduktionismista”. tosiasiassa harjoittavat ”identiteettireduktionismia” ja jopa se, että on sosialisti, on redusoitu ”identiteetiksi”. Kritisoiden yrityksiä tehdä yhteistyöstä porvarien ja imperialistien kanssa hyväksyttävää ’sosialistisessa identiteetissä’, hän sanoi, että identiteeteillä ei ole väliä, vain puolueella ja ohjelmalla on väliä. Emme kutsu kaikkia liittymään mihinkään identiteettiin. Kutsumme vallankumouksellisen ohjelman rakentamiseen, joka tähtää työläisten valtaan ja me kutsumme rakentamaan maailmanpuolueen, joka aseistetaan tällä ohjelmalla. Hän sanoi, että meidän täytyy pyrkiä seisomaan 4. internationaalin ohjelmallisella huipulle ja liikkua uudelleen kohti Kominternin symbolisoimaa huippua. Hän lopetti puheensa vakuuttaen uudelleen tahtoa taistella ja voittaa Internationaalin avulla.

Internationaali tulee olemaan koko ihmiskunta!

Loppupuheenvuoron jälkeen, kansainvälinen delegaatio meni lavalle yhdessä, pidellen espanjankielistä banderollia, jossa luki ”Kuolema imperialistiselle vallankaappaukselle Venezuelassa! Jenkit pois Latinalaisesta Amerikasta!” ja lauloivat yhdessä kaikkien kanssa Kansainvälisen kaikki omalla kielellään (11 eri kieltä) . Konferenssi loppui huutoihin ”Kauan eläköön maailmanvallankumous!”.

This entry was posted in Kannanotot, Uutiset. Bookmark the permalink.