Eroon kriisien järjestelmästä!

Marxilainen Työväenliitto

Arkisto: January 2008

Marxilainen

Marxilaisen työväenliiton teoreettinen lehti. Ilmestyy 2 kertaa vuodessa.» Lue lisää

Neuvostoliitto ja siirtymäkauden ongelmat

LEV TROTSKI: (Neljännen Internationaalin Siirtymäohjelmasta) Neuvostoliitto syntyi Lokakuun vallankumouksesta työläisten valtioksi. Tuotantovälineiden valtiollinen omistus, välttämätön edellytys sosialistiselle kehitykselle, avasi mahdollisuuden tuotantovoimien nopealle kasvulle. Mutta työläisten valtion koneisto koki samaan aikaan täydellisen rappion; työväenluokan aseesta tuli byrokratian vallan ase työväenluokkaa vastaan ja lisäksi ase maan talouden sabotoinnille. Takaperoisen ja eristyneen työläisvaltion ...» Lue lisää