Category Archives: Trotski-arkisto

Neuvostoliitto ja siirtymäkauden ongelmat

http://www.mtl-fi.org/tia/nljasiirtymakaudenongelmat.html

Posted in Trotski-arkisto | Leave a comment

Lev Trotskin viimeinen kirje Neuvostoliiton työläisille ja talonpojille

http://www.mtl-fi.org/tia/viimeinenkirje.html

Posted in Trotski-arkisto | Leave a comment

Venäjän vallankumouksen historiaa lokakuusta Brest-Litovskiin

http://www.mtl-fi.org/tia/vetyvahilobr/index.html

Posted in Trotski-arkisto | Leave a comment

Neuvostoliitto ja siirtymäkauden ongelmat

LEV TROTSKI: (Neljännen Internationaalin Siirtymäohjelmasta) Neuvostoliitto syntyi Lokakuun vallankumouksesta työläisten valtioksi. Tuotantovälineiden valtiollinen omistus, välttämätön edellytys sosialistiselle kehitykselle, avasi mahdollisuuden tuotantovoimien nopealle kasvulle. Mutta työläisten valtion koneisto koki samaan aikaan täydellisen rappion; työväenluokan aseesta tuli byrokratian vallan ase työväenluokkaa vastaan … Lisää …

Posted in Trotski-arkisto | Leave a comment