Vappujulistus 2010

Marxilainen Työväenliitto

Kapitalismin maailmanlaajuinen kriisi heijastuu Suomeen mitä välittömimmällä tavalla. Elämme vaihetta, jolloin pankit on pelastettu toivossa, että nämä elvyttäisivät reaalitaloutta. Valtiot länsimaailmassa ovat sosialisoineet kapitalismin kriisiä ja yhteiskunnallistaneet järjestelmän totaalisen romahduksen riskit. Kaikilla valtioilla on velkaa ja monessa tapauksessa tähtitieteellisen tason vajeita budjeteissaan. Porvariston ja sen eri instituutioiden mielestä, nyt on tullut aika pelastaa valtioita työtätekevien, työttömien, eläkeläisten ja nuorison intressien kustannuksella.

Kuorossa Olli Rehnin suulla EU, OECD, IMF, EKP ja paikallistalousministerit perässä säestävät meille samoja lauluja. Kaikkialla, mukaanlukien Suomi, valtion menoja pitää supistaa, eläkeikää nostaa, työmarkkinoita joustavoittaa. OECD:n mukaan Suomessa työttömyysturva on liian avokätinen. Sen vuoksi etuuksia on kavennettava. Laitoksen suosituksen mukaan, työttömät tulisi pakkoaktivoida 50 työttömyysviikon jälkeen. Eläkkeelle pääsyn alaraja on tarkoitus nostaa aluksi 65 vuoteen. Hallitus on jo ilmoittanut esittäneensä leikkauslistan loppukesään mennessä.

Suomessakin julkinen talous on nykyään alijäämäinen yli vakaussopimuksessa sallitun kolmen prosentin rajan. Vajeet yritetään kattaa leikkauksilla tai lisäämällä valtion tuloja. Se tarkoittaa enemmän veroja, lukuvuosimaksuja yms. Epäkohdat kansantaloudessa ilmenevät pyramidiskandaalien paljastamisella ja Sofia-kaltaisten pankkien konkursseilla. Viulut maksaa työväenluokka ja yhtäkään herroista ei joudu vankilaan. Islannin ja Kreikan meininki ei ole ainoa kapitalismin kriisin heijastus Suomeen. Poliittiset skandaalit ovat arkipäivää nykyisessä Suomessa. Ministereitä ostetaan ja kokonaisia puolueita autetaan rahalla muuttamaan esim. ydinvoimakantansa. Myös valtion rahoja on valunut nuorisojärjestöjen kautta poliitikkojen taskuihin.

Muutkin vallanelimet natisevat liitoksissaan. Hallituksen päässä istuu puoli vuotta mies, joka on käytännössä kaatunut korruptiojupakoihin. Päivittäin pääministeri joko kumoaa edellisen päivän tiedotteensa, ei muista mitään, salailee asioita, tai valehtelee jne. Kokoomus on yhtä syyllinen muutenkin kuin Tiuran ja Kanervan tapausten johdosta. Eduskuntainstituution päässä istuu vähemmistöpuhemies Niinistö. Hän sai vain 89 ääntä, mutta silti jatkaa. Presidentti-instituutio on menettänyt uskottavuutensa lautasjupakan yhteydessä. Oikeusvalta on odottavalla kannalla. Se on periaatteessa valmis tulkitsemaan kaikki lakot laittomiksi. Välillisiä vallankäyttäjiä ovat työnantajat rikkureineen ja mediat gallupeineen. Lakkojen sovittelumekanismit ja ay-liikkeen byrokraatit kuuluvat vallankäyttäjiin. Kaikki yhteiskunnan tasapainoa ylläpitävät mekanismit ovat kovaa vauhtia rappeutumassa. Vastakkainasettelun voimat ryhmittäytyvät sota-asemiin.

Tilanne johtaa siihen, että nuoret vieraantuvat poliittisista puolueista ja niiden järjestelmästä. Syypäitä siihen ovat ns. vanhat puolueet. Äärioikeisto käyttää tilannetta hyväkseen ja rakentaa muukalaisvihaan perustuvaa politiikkaansa. Vanhat puolueet yrittävät pysyä kärryillä ja kilpailla Persujen kanssa maahanmuuttajavastaisuudessaan. Vanhat puolueet ja erityisesti demarit ovat nopeasti perussuomalaistumassa. Tällä tavalla viime vuosikymmenten kapitalismia hallinnoineet tahot jyrkentävät ja polarisoivat vaarallisia tendenssejä yhteiskunnassa.

Tänä vuonna Suomessa on ollut lakkojen sarja. Neuvotteluissa työläiset ovat olleet erittäin maltillisia. Monessakaan lakossa ei vaadittu palkankorotuksia tai etuuksien parantamisia. Lakkolaisia tyydyttäisi ainoastaan työpaikkansa säilyttäminen tai irtisanomissuojan takuu, ei elintasonsa parantaminen. Silti mikä tahansa vaatimus joka ei alenna oikeuksia on työnantajien osalta hylätty. Ammattiliikkeen johtajat ovat auliisti suostuneet työnantajien linjauksiin. Monessa tapauksessa, kuten Kotkan Mussalossa, työläiset kokoontuivat ohi liiton byrokraattien ja päättivät estää rikkureiden pääsyn työpaikoille. Luokkataistelu Suomessa on kiristynyt ja kiristyy edelleen.

Sellainen on oltava taistelujen taktiikka tulevaisuudessakin. Kehitetään siirtymävaatimuksia, jotka auttavat eteenpäin taistelussa uuden yhteiskunnan rakentamiseksi. Kriisistä syypäitä eivät ole työtätekevät, työttömät, opiskelijat, eläkeläiset tai maahanmuuttajat. Lasku kriisistä pitää antaa suurpääomalle maksettavaksi. Joukkojen on organisoiduttava ja ryhdyttävä poliittiseen yleislakkoon korruptiohallituksen kaatamiseksi. Sosialistisia reformeja kriisistä ulospääsemiseksi.

– Alas Vanhasen hallitus

– Kieltäytykää kriisinlaskun maksusta

– Pankkijärjestelmä on sosialisoitava ilman rahallista kompensaatiota. Pankit on asetettava työväenluokan järjestöjen valvonnan alle asetettavan keskuspankin alaisuuteen

– Raskas teollisuus, energian tuotanto, ja televiestintä on sosialisoitava ja kontrolloitava työväen toimesta

– Konkurssiin menevät ja väkensä irtisanovat firmat otettava yhteiskunnan haltuun. Irtisanomisten kieltäminen

– Työaikaa lyhennettävä niin, että töitä riittää kaikille ilman palkkatason laskua. Minimipalkka ja –eläke 1500 euroon

– Talous on suunniteltava. Osuuskuntatoimintaa on tuettava. Suuret markettiketjut sosialisoitava

– Kaikille ilmainen julkinen terveydenhuolto, koulutus ja joukkoliikenne

– On taisteltava:

* Porvariston vallan kumoamisen puolesta

* EU:n hajottamisesta ja Euroopan sosialisten valtioiden federaation puolesta

* Naton hajottamisesta

* Kaikki miehitysjoukot pois sotapesäkkeistä

This entry was posted in Kannanotot, Polttopisteessä. Bookmark the permalink.