Kansainvälisen työläisnaisten päivän julistus

Me, vallankumoukselliset puolueet ja organsaatiot, joiden perusta on CRFI:n (Komitea Neljännen Internationaalin Jälleenperustamiseksi) ohjelmassa, tervehdimme tänä kansainvälisenä työläisnaisten päivänä 8.3.2018 kaikkia moninkertaisesti sorrettuja, riistettyjä, vastustavia ja kapinoivia naisia, jotka taistelevat miesten herruutta ja globaalin kapitalismin synnyttämää barbariaa vastaan kaikkialla maailmassa! Ilman naisten vapautusta ei ole koko ihmiskunnan vapautusta, sosialismia!

Yli kymmenenvuotias maailman kapitalistisen järjestelmän kriisi, jota ei vieläkään ole ratkaistu ja joka yhä vain kärjistyy, on jo aiheuttanut ennennäkemättömiä sosiaalisia onnettomuuksia, jotka vahingoittavat erityisesti naisia. Mutta se on myös aiheuttanut upeiden kaikkien sorrettujen kapinan etulinjassa kaikkialla maailmassa taistelevien emansipatoristen nais-joukkoliikkeiden äkillisen nousun ja kansainvälistymisen.

Kaikki työtätekevien naisten intressit törmäävät imperialismin ja kriisissä olevan kapitalismin perustrendeihin, jotka vievät kohti sotaa, sosiaalisten elinehtojen tuhoa, alistamista. Siispä ne kietoutuvat yhteen suurten ihmismassojen sosiaalisten ja poliittisten vaatimusten kanssa. Vaatimusten leivästä ja vapaudesta, vaatimus todella ihmisarvoisesta elämästä, valtaapitävien luokkien politiikkaa, heidän politikkojaan ja kapitalistisia hallituksia vastaan.

Trumpin johtamassa USA:ssa naisten liike oli ensimmäisenä vastustamassa, ei vain ultrataantumuksellisen presidentin naisvihaa, vaan myös hänen sotapolitiikkaansa, mukaan lukien surullisenkuuluisa muuri, joka on tarkoitus rakentaa Meksikon vastaiselle rajalle. Tämä rasistinen suunnitelma, joka erottaa äidit lapsistaan ja tuhoaa kaikki inhimilliset siteet. Trumpin muuri on sodanjulistus Latinalaisen Amerikan maahanmuuttajille, jotka ovat imperialistisen kapitalismin uhreja, mutta samaan aikaan sodanjulistus myös USA:n kansalaisten vapauksia vastaan, niin kuin presidentin julistama ”hätätila” osoitti.

Brasiliassa naisten joukkoliike Ele Nao rohkeasti mobilisoi fasisti Bolsonaroa vastaan. Argentiinassa valtavat, taistelevat aborttioikeutta puolustavat naisten joukkoliikkeet vaikuttivat Macrin hallituksen kriisiin ja syvensivät sitä. Vastaavia abortin laillistamiseen tähtääviä taisteluita on noussut, ei vain Latinalaisen Amerikan maissa, vaan myös Euroopassa, joka johti voittoon kansanäänestyksessä Irlannissa ja mobilisaatioihin Puolassa kirkollista äärioikeistohallitusta vastaan. Valtavat protestit ja mielenosoitukset nousivat kastijärjestelmää ja syrjintää vastaan toisella puolen maaimaa, Intiassa.

Naisten vaatimukset saavuttavat tiettyä stategista painoarvoa taistelussa universaalia sosiaalista vapautumista, eivät spesifisyydestään huolimatta, vaan juuri sen takia. Naiset ovat olemassaolevien sosiaalisten olosuhteiden brutaaliuden kohde kaikilla tasoilla: sukupuolten välisissä suhteissa, perheessä, koulutuksessa, työsuhteissa, kaikilla elämän osa-alueilla.

Kun rappeutuva miesten johtama kapitalismi uppoaa globaaliin kriisiin, naisiin kohdistuva brutaalisuus saa sekä yhä monimutkaisempia että hirviömäisempiä muotoja: naisiin kohdistuvan väkivallan eskaloituminen ja naismurhat, kotiorjuus, alistaminen perheessä, maahanmuuttajanaisiin kohdistuneet hyökkäykset, seksuaalinen hyväksikäyttö perheessä ja sen ulkopuolella, sotia ja tauteja pakeneminen, ihmiskauppa, kasvava epätasa-arvo työsuhteissa, naisten prekarisoituminen, seksuaalinen häirintä, kirkon tai muiden uskonnollisten organisaatioiden tunkeutuminen ja kontrolli koulutukseen, lailliseen, henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen elämään, kehityksen vastaisuus (mukaanlukien sukupuoli- ja naistutkimuksen yksiköiden sulkeminen, kuten Orban teki ja Bolsonaro suunnittelee), jne.

Naisten vapautus tarvitsee maailman vallankumousta. ”Keltaliivien” kansannousussa ranskassa, jonka monet osallistujista ovat naisia, naisaktivistit lainaavat Mirabeauia sanoen ”Kun naiset ovat taistelun eturintamassa, vallankumous ei ole kaukana takana”.

Työläisten on itse vapautettava itsensä, mutta työläiset eivät voi vapauttaa itsenään jos eivät toimi yleismaailmallisena luokkana, joka ei taistele vain välittömien työläisten vaatimusten vaan myös naisten ja kaikkien sorrettujen vapautuksen puolesta ja sorron kaikkia muotoja ja riistoa vastaan, ”kaataa kaikki olosuhteet, missä ihminen on halveksittu, orjuutetettu, kurja olento” (Marx)

Vain työläiset jotka tastelevat käsi kädessä naisten kanssa naisten puolesta voivat väittää omaavansa luokkatietoisuuden. Naisliikkeen on vaatimuksissaan liityttävä työväenliikkeenseen vallankumouksellisen internationaalin lipun alle proletariaatin vallankumouksen puolelle muuttaakseen maailmaa ja ihmisten elämää.

Kansainvälisen yhtenäisyys taisteluun naisten liikkeen puolesta!

Loppu naismurhille! Rangaistus kaikista naisiin kohdistuvasta väkivallasta! Organisoikaa naisten itsepuolustus”

Oikeus lailliseen, turvalliseen ja ilmaiseen aborttin!

Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen erotus valtiosta, ja näiden yhteisöjen rikkauksien takavarikointi työväen kontrolliin käytettäviksi sosiaalisiin tarpeisiin. Maallinen vapaa sosialistinen koulutus!

Uskonnollisten institutioiden poistaminen poliittisesta elämästä, oikeusjärjestelmästä, koulutuksesta ja sekaantuminen naisten elämään ja selittää proletariaarisen sekularismin perustella työläisille että uskonnollinen ja lahkolainen erottelu on ansa jolla työläisiä yritetään saada toisia vastaan ja palvelee vain meidän yhteistä luokkavihollistamme, kapitalistia!

Kotitöiden sosialisointi! Täysi sukupuolten välinen tasa-arvo työelämään! Loppu syrjinnälle joka perustuu sukupuoleen, rotuun, etnisyyteen, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen!

 

Rakennetaan vallankumouksellista internationaalia naisten ja ihmiskunnan emansipaation puolesta – sosialismi kansainvälisellä tasolla! 

PO -Argentina
PT – Uruguay
EEK -Greece
DIP -Turkey
MTL -Finland
ROR -France

This entry was posted in Artikkelit, kotimaa. Bookmark the permalink.