Oulussa on vaihtoehto

Oulussa on 8000 kuntalaista työttömänä. Nuorisotyöttömyys on maan korkeimpia. Ennätyksellisen suuri on nuorisomäärä, joka ei pääse toisen asteen koulutukseen. Syrjäytymisen vaara on huutava ongelma. 10 000 työntekijällään Oulun kaupunki on suurin työnantaja. Kehittämällä terveydenhuollon palveluita yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Oulu voisi vaikuttaa ratkaisevasti myös työllisyystilanteeseen. Kaupunkimme tuottavin yritys, Oulun Energia on säilytettävä kunnallisena laitoksena. Tämä on tärkeää myös halvemman sähkön tarjoamisen kannalta.

Lapsiperheiden, vanhusten, nuorison ja muiden tavallisten kaupunkilaisten kipeästi tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet leikkauslistalla ensimmäisinä. Samalla lomautukset perusopetuksessa ovat jättäneet koululaiset vaille heille kuuluvaa oikeutta turvalliseen koulupäivään ja tasokkaaseen opetukseen. Suuri osa kaupunkilaisista on omakohtaisesti joutunut kokemaan leikkausten todellisuuden arjessaan. Toimeentulo, asunto ja joukkoliikennemahdollisuudet on turvattava jokaiselle kuntalaiselle.

Lapsiperheillä on oltava oikeus käyttää kotihoitajan palveluita ja kunnallista päivähoitoa. Samalla vanhuksille pitää olla oikeus kotihoitoon ja taattu paikka hoivakodissa. Myös kulttuurin ja liikunnan harrastaminen on kaikkien kuntalaisten oikeus. Kunnollinen ja halpa asunto jokaiselle tarvitsevalle. Kuntalaisille mahdollisuus valvoa vuokratason ja muiden kustannusten kehittymistä. Liikenteen on oltava turvallista ja joukkoliikenteen sujuvaa ja edullista. Autotonta keskustaa päästään lähemmäksi laittamalla suunnitelmat kallioparkista maanrakoon. Joukkoliikenne kunnan omistukseen ja kuntalaisten kontrollin alle.

Me toteamme, että vaihtoehto on olemassa, ja sen aika on nyt koittamassa. Samalla kun puolustamme kaikkia työväenliikkeen saavuttamia voittoja, demokraattisia oikeuksia ja julkisia peruspalveluja, tiedostamme sen tosiasian, että kapitalistisen talouden puitteissa ei ole mahdollista enää sen enempää turvallinen ja ihmisarvoinen arki, kuin ekologisesti kestävä kehityskään. Kansalaisten on tiedostettava vallitsevan järjestelmän kriisiytynyt luonne, ja alettava toimia inhimillisemmän yhteiskunnan ja demokraattisesti johdetun, tarpeeseen perustuvan taloudellisen tuotannon puolesta.

Samat porvaripuolueet, ja lällyvasemmisto, jotka valtakunnanpolitiikassa kiristävät tietoisesti kuntien taloutta, hurskastelevat kuntavaaleissa peruspalveluiden puolustajina. Kaupunkilaisten kannattaa nyt näyttää, mitä he ajattelevat tästä kaksinaamaisesta politiikasta. Porvareiden ja lällyvasemmiston aika on ohi. Nyt on todellisen vasemmiston vuoro!

This entry was posted in Artikkelit, kotimaa. Bookmark the permalink.