Mikkelissä on vaihtoehto

Me mikkeliläiset elämme leikkausten, lomautusten, säästöjen ja yksityistämisen aikaa. Lapsiperheiden, vanhusten, nuorison ja muiden tavallisten kaupunkilaisten kipeästi tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet leikkauslistalla ensimmäisinä. samalla lomautukset perusopetuksessa ovat jättäneet koululaiset vaille heille kuuluvaa oikeutta turvalliseen koulupäivään ja tasokkaaseen opetukseen. Suuri osa kaupunkilaisista on omakohtaisesti joutunut kokemaan leikkausten todellisuuden arjessaan.

Kuntatalouden ahdinko ei ole ainoastaan Mikkelin ongelma. Suurin osa Suomen kunnista ja kaupungeista kamppailee samojen ongelmien kanssa. Suurin syy tälle kehitykselle on globaalin markkinatalouden kriisiytyminen, joka on pakottanut poliittisen eliitin jatkuvasti avaamaan uusia julkisen talouden sektoreita yksityiselle voitonsaalistukselle. Kapitalistinen markkinatalous vaatii jatkuvaa kasvua, ja siihen on epätoivoisesti pyritty suurituloisten veronalennuksilla, julkisen sektorin kutistamisella ja yhteisen omaisuuden myynnillä. Kuntia myös liitetään pakolla toisiinsa, jotta saataisiin aikaan riittävän suuria talousalueita suuryrityksien houkuttelemiseksi. samalla tietenkin luodaan valheellista kuvaa siitä, ettei mitään vaihtoehtoja tälle politiikalle olisi.

Me toteamme, että vaihtoehto on olemassa, ja sen aika on nyt koittamassa. Samalla kun puolustamme kaikkia työväenliikkeen saavuttamia voittoja, demokraattisia oikeuksia ja julkisia peruspalveluja, tiedostamme sen tosiasian, että kapitalistisen talouden puitteissa ei ole mahdollista enää sen enempää turvallinen ja ihmisarvoinen arki, kuin ekologisesti kestävä kehityskään. Kansalaisten on tiedostettava vallitsevan järjestelmän kriisiytynyt luonne, ja alettava toimia inhimillisemmän yhteiskunnan ja demokraattisesti johdetun, tarpeeseen perustuvan taloudellisen tuotannon puolesta.

Samat porvaripuolueet, ja lällyvasemmisto, jotka valtakunnanpolitiikassa kiristävät tietoisesti kuntien taloutta, hurskastelevat kuntavaaleissa peruspalveluiden puolustajina. Kaupunkilaisten kannattaa nyt näyttää, mitä he ajattelevat tästä kaksinaamaisesta politiikasta. Porvareiden ja lällyvasemmiston aika on ohi. Nyt on todellisen vasemmiston vuoro!

Katso netistä:
Janin vaaliblogi

This entry was posted in Artikkelit, kotimaa. Bookmark the permalink.